Fakta om Senterpartiet

Senterpartiets logo og profil finn du her:

-          http://www.senterpartiet.no/folk-i-sp/ansatte/presse/logo-og-prof

 

Senterbevegelsen
• 18823 medlemmer 31.12.16., inkludert 2058 fra Senterungdommen
• medlemsvekst hvert år de siste tre år både i partiet og ungdomsorganisasjonen
• 420 lokallag og 19 fylkeslag i hele landet
• Senterbevegelsen består av Senterpartiet, Senterungdommen, Senterkvinnene, Samepolitisk råd og Senterpartiets Studieforbund

Partiledelsen i Senterpartiet, alle tre tar gjenvalg:

Trygve Slagsvold Vedum, leder
Ola Borten Moe, 1. nestleder
Anne Beathe Kristiansen Tvinnereim, 2. nestleder
Generalsekretær i Sp er Knut M. Olsen
Øvrig sentralstyre: http://www.senterpartiet.no/folk-i-sp#sentralstyret

 

De siste valgene

• 8,5% og 203 188 stemmer i kommunevalget 2015
• 8,0 % og 176 270 stemmer i fylkestingsvalget 2015
• Stilte egen liste i 385 kommuner og var med på fellesliste i 11 kommuner i 2015
• 1 774 by- og kommunestyrerepresentanter (+ 354 fra 2011)
• 105 ordførere og 95 varaordførere som er medlemmer i Senterpartiet
• 80 fylkestingsrepresentanter i 18 fylker, 2 fylkesordførere, 3 fylkesvaraordførere og 4 fylkesråd
• Nest lengst i regjering av partiene etter krigen
• 5,5 %, 163381 stemmer og 10 stortingsrepresentanter i stortingsvalget i 2013

Kommune og fylke
Ved kommunevalget i 2015 stilte Senterpartiet egen liste i 385 kommuner og var med på fellesliste i 11 kommuner. Senterpartiet ble landets fjerde største parti med 8,5% og 203 188 stemmer. Sp fikk 105 ordførere og 95 varaordførere som er medlemmer i Senterpartiet. Valgresultatet ga Senterpartiet 1 774 by- og kommunestyrerepresentanter, en framgang på 354 fra sist (Sp-medlemmer som er innvalgt på tverrpolitiske lister og bygdelister er ikke med i dette tallet).

I fylkestingsvalget fikk Senterpartiet 80 representanter i 18 fylkesting, en framgang på 19 representanter fra sist. Sp har 2 fylkesordførere (Sogn og Fjordane og Hedmark), 3 fylkesvaraordførere (Oppland, Buskerud og Sør-Trøndelag), og har 4 medlemmer i fylkesråda (Troms, Nordland, Nord-Trøndelag og Hedmark) der det er parlamentarisk styre

Senterpartiet fikk ved kommunevalget i 2015:
Over 50%, altså rent flertall, i 12 kommuner
Over 40% i 48 kommuner
Over 30% i 102 kommuner
Over 20% i 169 kommuner
Over 10% i 282 kommuner
Over 5% i 335 kommuner

Stortinget
Ved stortingsvalget i 2013 fikk Senterpartiet 155 357 stemmer, 5,5 prosent og 10 stortingsrepresentanter.


Senterpartiet er nå et opposisjonsparti i Stortinget med følgende 10 representanter og komiteer:
· Marit Arnstad, parlamentarisk leder og medlem av energi- og miljøkomiteen
· Trygve Slagsvold Vedum, gruppestyremedlem og medlem av finanskomiteen
· Janne Sjelmo Nordås, parlamentarisk nestleder og medlem av transport- og kommunikasjonskomiteen
· Kjersti Toppe, gruppestyremedlem og nestleder i helse- og omsorgskomiteen
· Liv Signe Navarsete, medlem av utenriks- og forsvars-komiteen
· Anne Tingelstad Wøien, 2. nestleder i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen
· Per Olaf Lundteigen, medlem av arbeids- og sosialkomiteen og kontrollkomiteen
· Jenny Klinge, medlem av justiskomiteen
· Heidi Greni, medlem av kommunal- og forvaltningskomiteen
· Geir Pollestad, komitéleder i næringskomiteen

I regjering i 21 år - nest lengst i regjering av partiene etter krigen
Senterpartiet har vært i regjering i 7631 dager etter 2. verdenskrig:
John Lyng, 28. august 1963 – 25. september 1963; 29 dager
Per Borten, 12. oktober 1965 – 17. mars 1971; 1983 dager
Lars Korvald, 18. oktober 1972 – 16. oktober 1973; 363 dager
Kåre Willoch, 8. juni 1983 – 9. mai 1986, 1067 dager
Jan P. Syse, 16. oktober 1989 – 3. november 1990, 384 dager
Kjell M. Bondevik, 17. oktober 1997 – 17. mars 2000, 883 dager
Jens Stoltenberg​, 17. oktober 2005 – 16. oktober 2013, 2922 dager
Det betyr at Sp har vært over 20 år i regjering, det mangler 34 dager på å ha sittet i regjering i 21 år.


Senterpartiet har tre nivåer:
• 420 lokallag – finnes i de fleste kommunene i landet, med eget styre som leder arbeidet. Velger utsendinger til nominasjonsmøter og årsmøtet i fylkespartiet.

• 19 fylkeslag – representert i samtlige 19 fylker og samordnes av et eget fylkesstyre som organiserer aktivitetene. Fylkeslaget velger utsendinger til landsmøtet i Senterpartiet, og oppnevner nominasjonskomité for fylkestings- og stortingsvalg. Nominasjonen skjer på et eget nominasjonsmøte med representanter valgt fra lokallagene.

• Hovedorganisasjonen – samordner arbeidet i partiets høyeste organer – landsmøtet, landsstyret, sentralstyret og arbeidsutvalget. Holder også tett kontakt mot stortingsgruppen og Sps medlemmer av Regjeringen når Sp deltar der. Stortingsgruppen har sitt eget sekretariat.

Senterbevegelsen består av:
· Senterpartiet
· Senterungdommen, vår ungdomsorganisasjon, med separat medlemskap
· Senterkvinnene, for alle kvinnelige medlemmer av partiet
· Samepolitisk råd, for medlemmer av partiet som er registrert i samemanntallet.
· Senterpartiets Studieforbund