Senterpartiets politikk - fra A til Å

Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra. Vi vil ha et samfunn med frie selvstendige mennesker som med tro på egne evner tar ansvar for sitt eget liv, for fellesskapet og natur og miljø. Partiets menneskesyn har utspring i det kristne verdigrunnlaget og humanistiske verdier i pakt med dette. Hvert menneske er unikt og uerstattelig, og respekten for menneskeverdet er overordna andre verdier.

På denne siden finner du alt du trenger å vite om Senterpartiets politikk. Våre politikk er enkelt oppsummert i A til Å som ligger nederst på denne siden. I tillegg vedtar Senterpartiet mange uttalelser og politiske programmer som du finner her:

Verdigrunnlag

Stortingsvalgprogram for perioden 2013 - 2017

Endelig utkast til Senterpartiets prinsipp- og handlingsprogram 2017-2021 (PDF-versjon)

Endelig utkast til Senterpartiets prinsipp- og handlingsprogram 2017-2021 Word-versjon

Senterpartiets alternative budsjett for 2016

Senterpartiets alternative statsbudsjett for Norge for 2017

Vedtatte uttalelser

Gode nærmiljø - politisk aktualitetsnotat

FOLKETS HELSETJENESTE - Sps alternativ til nasjonal helse- og sykehusplan

Senterpartiets distrikts- og regionalmelding