Fakta om Senterpartiet

-          18700 medlemmer, inkludert Senterungdommen

-          420 lokallag og 19 fylkeslag i hele landet

-          8,5% og 203 188 stemmer i kommunevalget 2015

-          8,0 % og 176 270 stemmer i fylkestingsvalget 2015

-          5,5 %, 163381 stemmer og 10 stortingsrepresentanter i stortingsvalget i 2013

-          1 774 by- og kommunestyrerepresentanter, 105 ordførere og 95 varaordførere

-          80 fylkestingsrepresentanter i 18 fylker, 2 fylkesordførere og 3 fylkesvaraordførere

-          Nest lengst i regjering av partiene etter krigen

-          Senterbevegelsen består av Senterpartiet, Senterungdommen, Senterkvinnene, Samepolitisk råd og Senterpartiets Studieforbund

 

Kommune og fylke

Ved kommunevalget i 2015 stilte Senterpartiet egen liste i 385 kommuner og var med på fellesliste i 11 kommuner. Senterpartiet ble landets fjerde største parti med 8,5% og 203 188 stemmer. Sp fikk 105 ordførere og 95 varaordførere. Valgresultatet ga Senterpartiet 1 774 by- og kommunestyrerepresentanter, en framgang på 354 fra sist (medlemmer som er innvalt på tverrpolitiske lister og bygdelister er ikke med i dette tallet).

I fylkestingsvalget fikk Senterpartiet 80 representanter i 18 fylkesting, en framgang på 19 representanter fra sist. Sp har 2 fylkesordførere (Sogn og Fjordane og Hedmark),  3 fylkesvaraordførere (Oppland, Buskerud og Sør-Trøndelag), 3 medlemer i fylkesråda der det erparlamentarisk styre.  

Senterpartiet fikk ved kommunevalget i 2015:

- Over 50%, altså rent flertall, i 12 kommuner

- Over 40% i 48 kommuner

- Over 30% i 102 kommuner

- Over 20% i 169 kommuner

- Over 10% i 282 kommuner

- Over 5% i 335 kommunerStorting

Ved stortingsvalget i 2013 fikk Senterpartiet 155 357 stemmer, 5,5 prosent og 10 stortingsrepresentanter. Ved valget mistet den rød-grønne regjeringa med Sp, Ap og SV flertallet.

Senterpartiet er nå et opposisjonsparti i Stortinget med følgende 10 representanter og komiteer:

-          Marit Arnstad, parlamentarisk leder og medlem av energi- og miljøkomiteen

-          Trygve Slagsvold Vedum, gruppestyremedlem og medlem av finanskomiteen

-          Janne Sjelmo Nordås, parlamentarisk nestleder og medlem av transport- og kommunikasjonskomiteen

-          Kjersti Toppe, gruppestyremedlem og nestleder i helse- og omsorgskomiteen

-          Liv Signe Navarsete, medlem av utenriks- og forsvars-komiteen

-          Anne Tingelstad Wøien, 2. nestleder i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen

-          Per Olaf Lundteigen, medlem av arbeids- og sosialkomiteen og kontrollkomieen

-          Jenny Klinge, medlem av justiskomieen

-          Heidi Greni, medlem av kommunal- og forvaltningskomiteen

-          Geir Pollestad, komitéleder i næringskomiteen

 

I regjering i 21 år

Senterpartiet har vært i regjering i 7631 dager etter 2. verdenskrig:

John Lyng, 28. august 1963 – 25. september 1963; 29 dager
Per Borten, 12. oktober 1965 – 17. mars 1971; 1983 dager
Lars Korvald, 18. oktober 1972 – 16. oktober 1973; 363 dager
Kåre Willoch, 8. juni 1983 – 9. mai 1986, 1067 dager
Jan P. Syse, 16. oktober 1989 – 3. november 1990, 384 dager
Kjell M. Bondevik, 17. oktober 1997 – 17. mars 2000, 883 dager
Jens Stoltenberg​, 17. oktober 2005 – 16. oktober 2013, 2922 dager

Det betyr at man har vært over 20 år i regjering, det mangler 34 dager på å ha sittet i regjering i 21 år.

 

Senterpartiet har tre nivåer:

420 lokallag – finnes i de fleste kommunene i landet, med eget styre som leder arbeidet. Velger utsendinger til nominasjonsmøter og årsmøtet i fylkespartiet.


• 19 fylkeslag – representert i samtlige 19 fylker og samordnes av et eget fylkesstyre som organiserer aktivitetene. Fylkeslaget velger utsendinger til landsmøtet i Senterpartiet, og oppnevner nominasjonskomité for fylkestings- og stortingsvalg. Nominasjonen skjer på et eget nominasjonsmøte med representanter valgt fra lokallagene.


• Hovedorganisasjonen – samordner arbeidet i partiets høyeste organer – landsmøtet, landsstyret, sentralstyret og arbeidsutvalget. Holder også tett kontakt mot stortingsgruppen og Sps medlemmer av Regjeringen når Sp deltar der. Stortingsgruppen har sitt eget sekreteriat.

Senterbevegelsen
Lokallagene i kommunene er grunnstammen i vår organisasjon. Disse lokallagene er organisert under sitt fylkeslag som igjen utgjør Senterpartiets hovedorganisasjon.


Senterbevegelsen består av:
• Senterpartiet
• Senterungdommen, vår ungdomsorganisasjon, med separat medlemsskap
• Senterkvinnene, for alle kvinnelige medlemmer av partiet
• Samepolitisk råd, for medlemmer av partiet som er registrert i samemanntallet.

• Senterpartiets Studieforbund

 

Meir om Senterpartiets historie finn du her:

 http://www.senterpartiet.no/historien_2/

 

Historiske navn og tall:

-          Senterpartiets ledere, parlamentariske ledere, statsministre, regjeringsdeltagelse og oppslutning om Sp ved valg)

http://www.senterpartiet.no/historie/historiske-navn-og-tall-article63446-13154.html

 

Organisasjonskartet nedenfor skisserer oppbyggingen:

Du kan lese mer om oss i brosjyren Bli med på laget, som du finner ved å klikke HER  (pdf-dokument)

Venn tipset

Din venn er blitt tipset om denne artikkelen.

Tips en venn