Ta hele Finnmark i bruk!
Geir Adelsten Iversen
Fylkesleder