Ta hele Finnmark i bruk!
Geir Adelsten Iversen
Fylkesleder
  • Fylkesstyret 2014-15

    Finnmark Senterparti har etter årsmøtet den 22-23. februar 2014 følgende fylkesstyre.
  • Fylkesårsmøtet 2014

    Geir Iversen ble valgt til ny leder på Finnmark Sps årsmøte 22/2 14. Her finner du mer stoff om og fra årsmøtet