Tjenester nært folk

Vi vil ta hele Hedmark i bruk og sikre tjenester der folk bor.

Ledelse

Postadresse: Honne, 2836 Biri
Besøksadresse: Skogbrukets kursinstitutt, Honnevn. 60
Epost: Fylkessekretær Ole Mathias Rønaasen 
Telefon: 932 63 056

Aktuelt i Hedmark

3. mars 2017

Regjeringens forslag er lureri

– Regjeringens forslag til endringer i Naturmangfoldsloven vil gi mer ulv i Norge. Bestanden er mye høyere enn det Stortinget har bestemt og folk som føler dette på kroppen er fortvilet og føler seg oversett. Regjeringen har fra dag én ignorert både Stortinget og folkets bekymring. Dagens forslag fra regjeringen om endringer i naturmangfoldloven kan i realiteten gjøre det enda vanskeligere å felle ulv. Det kommer Senterpartiet aldri til å godta, sier parlamentarisk leder Marit Arnstad.

13. januar 2017

Sentraliseringsreformene og nedleggelsen av Hedmark skal stanses!

Generasjoner med hardt arbeid og kloke valg har sikret dagens desentraliserte Norge. Bonde- og arbeiderbevegelsene lyktes gjennom mobilisering og årelang kamp å spre arbeidsplasser, tjenester og ressurser over hele landet. Dette har bygd det Norge vi er så glade i. Et land der mange, ikke bare de rikeste i de største byene, gis mulighet til å leve livene de selv ønsker.
19. desember 2016

Ny nettside på vei

Senterpartiet får nye nettsider på nyåret. Frem til de kommer vil denne siden ikke bli oppdatert.