Østfold Senterparti

Ledelse

Besøksadresse:                Vangsveien 10, 1814 Askim
Postadresse:                     Postboks 1019, 1803 Askim

Epost: ostfold@sp.no •  Tlf: 69 00 04 00

Aktuelt i Østfold

10. mars 2017

Regjeringens fylkesmannsorganisering gir mer statlig rot

- Denne regjeringen har rotet det til mer enn ryddet opp i den regionale organiseringen av statlig virksomhet, sier Heidi Greni.

3. mars 2017

Regjeringens forslag er lureri

– Regjeringens forslag til endringer i Naturmangfoldsloven vil gi mer ulv i Norge. Bestanden er mye høyere enn det Stortinget har bestemt og folk som føler dette på kroppen er fortvilet og føler seg oversett. Regjeringen har fra dag én ignorert både Stortinget og folkets bekymring. Dagens forslag fra regjeringen om endringer i naturmangfoldloven kan i realiteten gjøre det enda vanskeligere å felle ulv. Det kommer Senterpartiet aldri til å godta, sier parlamentarisk leder Marit Arnstad.

13. januar 2017

Politireformen svekker tryggheten

I dag besluttet Politidirektoratet å legge ned over 120 tjenestesteder og lensmannskontor, fem av disse i Østfold. Senterpartiet reagerer kraftig og mener tryggheten til folk er i fare og frykter politisentraliseringen vil gå ut over liv og helse.