Vest-Agder

Ledelse

Postadresse: PB 788 Stoa, 4809 ARENDAL
Epost: vest-agder@sp.no
Tlf:  95 20 89 59

Aktuelt i Vest-Agder

25. mars 2017

Vest-Agders delegasjon til Senterpartiets landsmøte 2017

Fra venstre: Margrethe Handeland, Anja N. Abusland, Ole Magne Omdal, Randi Fredriksen Ihme, Lars Audun Fodstad og Thor Jørgen Tjørhom. Bak: Gunvor Birkeland, John Øyslebø, Kjetil Aasen og Ådne Fardal Klev. 

17. februar 2017

Fullverdige lokalsykehus i Flekkefjord og Arendal!

Beslutningen vedørende; De samlede akuttfunksjoner i Sørlandet sykehus Flekkefjord skal tas av sykehusstyret SSHF 23. februar 2017. Slaget nå står derfor tilsynelatende om Flekkefjord, men diskusjonen vil også komme opp for Arendal sin del. I realiteten gjelder denne saken derfor sykehustilbudet til befolkningen som sogner til både Flekkefjord og Arendal.
17. februar 2017

Heimevernet må ikke svekkes!

Regjeringen vil bygge ned Heimevernet i store deler av Sør-Norge. Dette er en dramatisk svekkelse av beredskapen til folk som vi ikke kan akseptere. Heimevernets oppgaver på sjø og land er ingen annen organisasjon i stand til å ivareta.