Medlem

Ditt medlemskap i Senterpartiet vil gjøre oss sterkere og bedre rustet til å oppnå gjennomslag for våre politiske mål og tiltak for et bedre samfunn, lokalt, nasjonalt, og internasjonalt. Som medlem i Senterpartiet får du muligheten til å være med å utforme morgendagens politikk.