Ja til norsk mat

Fra epler i Hardanger til tørrfisk fra Lofoten – norsk mat er viktig! Ren og trygg mat fra norske bønder er i dag noe stadig flere blir opptatt av. Senterpartiet er stolte av å være Matpartiet med stor M og jobber kontinuerlig for å sikre norsk matproduksjon og trygghet.

Mat er en knapp ressurs, ikke en selvfølge. Altfor ofte havner god mat i søpla, og vi vil gjennomføre flere tiltak som igjen kan føre til mindre matavfall. I juni 2015 la Senterpartiet frem et forslag i Stortinget om å halvere mengden matavfall innen 2026 og at det skulle utredes en konkret plan for hvordan dette skal gjøres. Det er ti ganger mer klimaeffektivt å forebygge matsvinn fremfor å behandle det som avfall og produsere biogass. I tillegg står vi i front for å verne om matjorda i Norge, en viktig ressurs som må forvaltes slik at både vi og fremtidige generasjoner kan nyte av god norsk mat.

Visste du at 1 av 4 handleposer med matvarer går i søpla?

Norskprodusert mat skaper arbeidsplasser og sikrer bosetting, miljø og trivsel i lokalsamfunnet. Vi vil sikre at alle butikker fører lokal mat. Kortreist mat er i vinden som aldri før og Senterpartiet er stolt av den matpolitikken som føres i Norge – den har vi stått i spissen for!

Skal vi drive med husdyrhold, er det viktig at dyra har det godt. Norge skal være verdens beste med tanke på dyrevelferd, dyrehelse, smittevern, bærekraft og miljø. Erkjennelse av dyrs egenverdi er viktig. Dyrevelferden er næringens og dyreholders ansvar. Den som eier dyr skal sikre gode forhold for dyrene. Kunnskap er en forutsetning for riktig behandling av dyr. Mattilsynet må ha tilstrekkelige ressurser til å drive god rådgivning, hyppig kontroll og ha et målrettet samarbeid med produksjonsnæringene.

Visste du at Norge er det landet i Europa som bruker minst antibiotika i husdyrholdet?

 

 

Venn tipset

Din venn er blitt tipset om denne artikkelen.

Tips en venn