Nyhetsarkiv


Velg år


Forrige år
Velg måned


Ola Borten Moe

Med stø kurs mot regjeringsmakt

[09.01.17]
Ola Borten Moe har ledet arbeidet med nytt partiprogram for Senterpartiet. I dag legger han fram programkomiteens endelige utkast. – Det har vært en glede å lede programarbeidet, forteller han. – Vi opplever stor oppslutning om den politiske linja som Senterpartiet fører, og det engasjementet vi ser i våre rekker gjør meg trygg på at Sp-folk landet rundt skor seg for en lang og tøff valgkamp.
Jenny Klinge

Sp krever at Stortinget tar ansvar for politireformen

[23.02.17]
Resultatene av nylige spørreundersøkelser fra Universitetet i Bergen og fra fagbladet Politiforum har vist at de ansatte i politiet ikke har tro på at politireformen vil føre til at politiet kommer nærmere publikum eller at polititjenestene blir bedre av politireformen, sier justispolitisk talskvinne Jenny Klinge.
Marit Arnstad

SP: -Folket er blitt oversett, overprøvd og overkjørt

[22.02.17]
I dag presenterte Høyre, FrP, KrF og Venstre enighet om nye kommune- og regionreform. Det er duket for tvang og Senterpartiet reagerer kraftig.
Heidi Greni

- Regjeringens distriktmelding uten distriktsatsing

[17.02.17]
- Regjeringen legger opp til at mange av våre lokalsamfunn skal svekkes for å oppnå det de ser som bærekraftige enheter. Dette er i klar konflikt med Sps mål om å ta hele landet i bruk, sier Heidi Greni.
Olav Urbø

Innstilling klar frå valkomiteen i Senterpartiet: - Attval av Senterpartileiinga

[17.02.17]
- Eit samla parti ynskjer attval av heile toppleiinga i Senterpartiet, av både Trygve, Ola og Anne Beathe, seier leiaren i partiets valkomite Olav Urbø.
Heidi Greni

- Regjeringen varsler utredninger, ikke utflyttinger

[17.02.17]
- Senterpartiet er glad regjeringen arbeider med utflytting av statlige arbeidsplasser fra Oslo, men er skuffet over at det varsles planer og ikke handling, sier Heidi Greni.
Senterpartiets distrikts- og regionalmelding

- Vi må få en ny regjering som satser på verdiskaping i hele landet.

[16.02.17]
I morgen legger regjeringen frem sin distriktsmelding. Senterpartiets sentralstyre har vedtatt egen distriktsmelding med 23 konkrete tiltakspunkter.
Heimevernet.

Nedbygginga av Heimevernet må stansast straks!

[16.02.17]
- At regjeringa bryt ned Heimevernet på eiga hand, er fullstendig uakseptabelt, seier Navarsete, som i dag i Stortinget la fram Sps forslag om stans av nedbygginga av Heimevernet.
Nei til tvangssammenslåing av kommuner.

Tvangssammenslåing avgjøres av politisk hestehandel

[15.02.17]
- Regjeringen må avklare hvilke faglige kriterier de fire partiene arbeider etter når de skal avgjøre hvem som skal slås sammen med tvang. Eller er det slik at tvangssammenslåinger skal avgjøres av politisk hestehandel, spør Heidi Greni.
Emilie Enger Mehl

Fra kontor til bord

[15.02.17]
Jord er i Norge, i Dales øyne, ikke nødvendig for å produsere norsk mat, skriver Emilie Enger Mehl, 2. kandidat til stortingsvalget for Hedmark Sp.
Geir Pollestad

Billig mat kan fort bli dyr

[14.02.17]
Jeg og Sp mener vi må være villige til å betale noen kroner ekstra for helgehandelen for å få egg uten salmonella og kjøtt som ikke inneholder antibiotikaresistente bakterier. Billig mat kan fort bli dyrt, skriver Geir Pollestad.
Ola Borten Moe

Ja til Sp-staten

[10.02.17]
Det gjev nemleg ikkje meining når Jon Hustad i førre nummer av Dag og Tid skriv at vern av skog er eit klimatiltak og at hogst aukar utsleppa, skriv Ola Borten Moe.
Ulv

Sp krever konkrete ulvetiltak fra Erna

[07.02.17]
Under et besøk i Hedmark tidligere i dag uttalte statsminister Erna Solberg at hun vil presse på for å gjennomføre Stortingets intensjon i ulveforliket. - Betyr statsministerens uttalelser i dag at hun vil endre loven? spør Trygve Slagsvold Vedum.
Det samiske flagget

Lihkku beivviin!

[06.02.17]
Senterpartiet gratulerer med samefolkets dag 6. februar.
Trygve Slagsvold Vedum

Regjeringens tvangstanker

[03.02.17]
I en tid der folk føler seg overprøvd, oversett og overkjørt har den blåblå-regjeringen funnet ut at det beste er å kjøre på enda hardere. Nå er det regjeringens kommunereform som skal la lokaldemokratiet unngjelde, skriver Trygve Slagsvold Vedum.
Sigbjørn Gjelsvik

Striden skal vinnes!

[03.02.17]
Det er ikke striden om EØS som er gavepakken til Høyre, slik Odd E. Rambøl hevder i Klassekampen 31. januar. Det er EØS som er gavepakken til høyresiden. Fagbevegelsen må aldri legge ned striden før kampen mot EØS er vunnet, skriver Sigbjørn Gjelsvik.
Anne Beathe Tvinnereim

Nei til fri arbeidsinnvandring er ikke fremmedfrykt

[01.02.17]
Tro på nasjonale løsninger gjør oss ikke til trumpister, og kritikken vår av fri flyt er ikke fremmedfrykt. Tvert imot, skriver Anne Beathe Tvinnereim.
Ola Borten Moe

Mer skatt, bedre velferd?

[01.02.17]
Det er godt belegg for å ta til orde for en forsiktig skatte og avgiftsøkning. Men det er en for enkel inngang. Effektiviteten i offentlig sektor er for lite diskutert, skriver Ola Borten Moe.
Aslaug Unneberg

Minneord over Aslaug Unneberg

[30.01.17]
Tidligere landssekretær og Senterkvinne-ildsjel, Aslaug Unneberg, gikk bort kvelden 24.januar 82 år gammel. Aslaug har hatt et langt og aktivt liv i Senterpartiet og har bidratt til å løfte organisasjonen til nye høyder.
Kjersti Toppe

Krise i politidistrikt Vest?

[27.01.17]
17 lensmannskontor i Hordaland og Sogn- og fjordane skal leggast ned for å gjennomføre ein såkalla nærpolitireform. I tillegg må kanskje 140 årsverk kuttast for å finansiere reforma, skriv Kjersti Toppe.
Ola Borten Moe

Statsråd Dales linje

[27.01.17]
Det er mulig å se konturene av en linje i den politikken statsråd Jon Georg Dale fører: Staten skal bruke sine virkemidler, inkludert våre skattepenger, til å presse prisene til bonden ned, og skape større usikkerhet for både produsent og forbruker. Gevinsten er enda rimeligere mat, i alle fall på kort sikt, skriver Ola Borten Moe.
Anne Beathe Tvinnereim er nestleder i Senterpartiet

Clemet bedriver «Trump-skvetting»

[25.01.17]
I kjølvannet av en amerikansk innsettelsestale som skremte vannet av de fleste av oss, brer det seg en ny hersketeknikk i norsk debatt: «Trump-skvetting», skriver Anne Beathe Tvinnereim.
Politi

Senterpartiet på Stortinget fremmer representantforslag om politireformen

[18.01.17]
Senterpartiets stortingsgruppe er forslagstiller til et forslag som stiller følgende krav til regjeringen:
Jenny Klinge

Politireformen er en oppskrift på sentralisering

[13.01.17]
Fredag 13. januar la politidirektør Odd Reidar Humlegård frem Politidirektoratets vedtak om hvilke lensmannskontor som skal legges ned. Senterpartiets justispolitiske talskvinne, Jenny Klinge, mener at forslaget innebærer en massiv sentralisering av politiet.
Gro Anita Mykjåland

Ordføreropprør mot nedbyggingen av Heimevernet

[13.01.17]
Det bygger seg opp et ordføreropprør mot regjeringens nedbygging av Heimevernet. Hele 25 av 30 ordførere i Agderfylkene har skrevet under et opprop hvor de krever at «alle pågående nedskjæringsprosesser i Heimevernet må settes på vent inntil regjeringens landmaktutredning er politisk behandlet på Stortinget.» Oppropet er nå sendt til Utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget. Initiativtaker bak oppropet er Senterpartiets ordfører i Iveland, Gro Anita Mykjåland.
Kjersti Toppe er Sps helsepolitiske talsperson

Mitt nyttårsønskje; ein eigen folkehelseminister

[09.01.17]
Måndag 19. desember debatterte Stortinget helsebudsjettet for neste år. Det var ingen journalistar til stades i salen. Det var bra, skriv Kjersti Toppe.
Ulv

- Regjeringen gjør Hedmark til et ulvereservat

[20.12.16]
- Det oppleves som et hån for de som bor i Hedmark at myndighetene nekter å ta hensyn til hvordan deres liv påvirkes av å ha ulv i nærmiljøet, sier Trygve Slagsvold Vedum. 
- Rasering av nærpolitiet.

Dødsliste over lensmannskontorene

[16.12.16]
Politimestrene la 15/12 frem lister over hvilke tjenestesteder som de mener ikke har livets rett. Sps justispolitiske talskvinne, Jenny Klinge, er kraftig provosert over det hun mener er en rasering av nærpolitiet.
Nei til tvang

Statsråden bekrefter tvang i kommunereformen

[15.12.16]
- Løftene om at kommunereformen skulle bygge på frivillighet og lokale prosesser legges nå til side, sier Senterpartiets kommunalpolitiske talsperson, Heidi Greni.
Biodrivstoff

Norge trenger et bredt politisk forlik om biodrivstoff

[14.12.16]
- Det er på tide at partiene finner sammen om biodrivstoff og gjør det mulig for industrien å treffe kloke investeringsbeslutninger, sa Sps Marit Arnstad i dagens budsjettdebatt i Stortinget.
 
    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11     Neste »
Viser fra 1 til 30 av totalt 500 artikler