Nyhetsarkiv


Velg år


Forrige år
Velg måned


Ole Andre Myhrvold

Politireformen svekker tryggheten

[13.01.17]
I dag besluttet Politidirektoratet å legge ned over 120 tjenestesteder og lensmannskontor, fem av disse i Østfold. Senterpartiet reagerer kraftig og mener tryggheten til folk er i fare og frykter politisentraliseringen vil gå ut over liv og helse.
Ole Andrè Myhrvold

Trøgstad-ordfører Ole André Myhrvold (38) topper Stortingslista

[13.10.16]
– Vår fremste oppgave er å avsløre keiserens nye klær. Dagens regjering er mer opptatt av ordet reform, enn av innholdet i tjenestene og hva resultatet skal bli. Ofte ser vi at det blir en mer tungvint hverdag både for innbyggere, brukere og ansatte, sier Trøgstad-ordføreren som nå vil inn på Stortinget. Han mener en reformpause er på sin plass og satser på regjeringsmakt for Sp etter valget i 2017.
Elin Tvete

Vil ikke dele seng med nabofylket

[11.10.16]
Over halvparten av innbyggerne i Akershus, Østfold og Buskerud er negative til at de tre fylkene slår seg sammen.
– Dette viser at kommunalminister Jan Tore Sanner har bomma totalt, mener fylkespolitiker i Østfold, Elin Johanne Tvete (Sp).
Håkon Tolsby

Reformpause NÅ!

[06.10.16]
Fylkesmennene har nettopp avlagt sine innstillinger til departementet om kommunereformen. For Østfold sin del har fylkesmannen heldigvis – med unntak for Spydeberg som skal tvangssammenslås med Hobøl og Askim – tatt hensyn til de prosessene og de vedtakene som kommunene har fattet. Men i bakgrunnen ligger en trussel om fem nye storkommuner innen en fem til tiårsperiode. Det er den utviklingen både fylkesmannen og statsråd Sanner ønsker.
Håkon Tolsby

Håkon Tolsby forslås som 1.kandidat i Østfold Sp

[19.09.16]
Nominasjonskomiteen i Østfold Senterparti foreslår Håkon Tolsby fra Aremark som 1. kandidat til Stortingsvalget 2017.
Etter en grundig prosess i partiorganisasjonen og i nominasjonskomiteen har komiteen kommet frem til et enstemmig forslag på Stortingsvalglista 2017.
- Vi har fått en meget god og variert liste som skal sikre Østfold Sp et mandat på Stortinget, sier nominasjonskomiteens leder Geir Aarbu.
Det har vært viktig for nominasjonskomiteen å sikre personer med ulik erfaringsbakgrunn, og at de foreslåtte kandidatene er inspirert og klare for oppgavene som ligger i det å la seg nominere på en topp-plass på Stortingslista.
Ruth Iren Grimstad

Hvor viktig er størrelsen?

[19.09.16]
Det er interessant å studere hvordan ord brukes i dagens politiske debatt. Fra regjeringshold, fra direktorat og politimestere snakkes det varmt om «nærpolitireformen», der man smiler bredt, legger ned haugevis av lensmannskontor og lover at dette blir bedre enn før. Ordet nærpolitireform har nærmest blitt et autoantonymt ord, dvs ord som får motsatt betydning av hva det egentlig betyr skriver Ruth Iren Grimstad i dette innlegget.
Reidar Kaabbel

Skeptisk til å legge ned lensmannskontorene

[13.09.16]
Ordfører i Våler, Reidar Kaabbel (Sp), sier han er opptatt av blant annet responstid og lokalkunnskap.
J.E.Grimstad, VJ.Heitmann,K.Kleveland,M.Vollset

Krever åpenhet i forhandlingene

[09.09.16]
Gruppelederne for Senterpartiet i Buskerud, Vestfold, Akershus og Østfold er skeptiske til at det legges opp til en svært lukket prosess rundt eventuelle endringer i fylkesstrukturen rundt Oslofjorden.
Johan Edvard Grimstad

REGIONREFORM i racerfart

[31.08.16]
I løpet av noen få måneder kan Østfold fylke være historie. Det er flertall i fylkestinget ved H, Ap, Frp, Krf, V og MDG om å slå sammen Østfold, Akershus ev. Buskerud og Vestfold. Dette skjer i stor fart og vil vedtas i løpet av denne høsten i fylkestingene og i Stortinget i løpet våren 2017.
Johan Edvard Grimstad

Slakter ny regionreform

[22.08.16]
Sp-politiker Johan Edvard Grimstad frykter at en sammenslåing av fire fylker vil tappe Østfold for ressurser.
Tron Kallum

Personangrep og hersketeknikker

[10.08.16]
Østfold Senterparti ønsker en åpen debatt om viktige spørsmål i samfunnet. Vi ønsker å føre denne debatten uten å gå til personangrep eller stempling av de som ikke er enige med oss. Uenighet er noe av det som bringer samfunnet fremover. Når du tar i bruk hersketeknikker i den offentlige debatten, er det et tegn på at argumentene ikke holder mål skriver Tron Kallum i denne kommentarer til lederartikkel i Smaalenenes Avis 8.aug.
Tron Kallum

«Mister flyplass og jobber»

[09.08.16]
Den 3. august skrev lederen i Smaalenenes Avis om konflikten rundt flypassasjeravgiften og bakgrunnen for at Østfold mister flyplassen på Rygge og et stort antall arbeidsplasser. Igjen er fremstillingen tendensiøs og til forveksling lik et propagandafremstøt fra regjeringen. Lederartikkelen skal gi uttrykk for avisens syn i en sak, men bør også være opplysende for befolkningen hvis den skal ha verdi sier fylkesleder Tron Kallum.
Tron Kallum

Senterpartiet sier JA til Østfold

[09.06.16]
Fylkesstyret i Østfold Senterparti mener at Østfold Fylkeskommune skal avslutte sonderingene med andre fylker om mulige sammenslåinger.
Senterpartiet vil styrke fylkeskommens rolle ved å starte en prosess med overføring av oppgaver fra statlig regional forvaltning, direktoratene og fylkesmannen til den folkestyrte fylkeskommunen.
Anne-Kari Holm

– Storhall kan redde musikk og drama

[02.06.16]
- Kan flerebrukshallen på Os bli redningen for musikk- og dramatilbudet i Halden?
Den muligheten ønsker Østfold Senterparti nå å få vurdert, og partiet vill uansett ha musikk og drama med på flyttelasset når Halden videregående skole skal samles i sentrum.
Elin Tvete

Staten må betale 70% av utgiftene også til Opera Østfold

[16.03.16]
Det er i dag 10 distrikts- og regionoperaer i Norge som mottar driftsstøtte fra Kulturdepartementet. 9 av disse får 70% av sine utgifter dekket av staten. 30% dekkes av regionen selv gjennom fylkeskommunale og kommunale bevilgninger. Opera Østfold er den eneste som behandles ulikt. Staten dekker kun 50% av Opera Østfolds driftsutgifter. Østfold Senterparti mener det er galt at Opera Østfold ikke får dekket sine driftsutgifter på lik linje med de øvrige distrikts- og regionoperaer i Norge.
.

Senterparti sier JA til Rygge

[08.03.16]
Østfold Senterparti mener at regjeringens forslag om flypassasjeravgift på 80 kr for alle passasjerer som reiser i og fra Norge vil ha flere uheldige effekter, det foreligger ikke tilstrekkelig kunnskap om konsekvensene. Avgiften må ikke iverksettes.
Tron Kallum

Et rettferdig kommunalt inntektssystem

[07.03.16]
Østfold Senterpartiet tar sterk avstand fra Regjeringens forslag til nytt inntektssystem sier fylkesleder Tron Kallum. Han sier videre at det kommunale inntektssystemet skal sikre at innbyggere over hele landet skal ha et likeverdig tjenestetilbud og at inntektssystemet bør være nøytralt i forhold til kommunestruktur.
Tron Kallum og Trygve Slagvold Vedum

Tron Kallum gjenvalgt som fylkesleder

[07.03.16]
Det var god stemning og engasjerte delegater på årsmøtet som hadde en fin og munter dialog med partileder Trygve Slagsvold Vedum.
Hans Ek

Råde og Hvaler bør tenke seg om før sammenslåing

[16.02.16]
Hans Eks påminnelse til innbyggere i Råde og Hvaler: Ved å gå inn i Fredrikstad kommune, vil dere fortsatt være å regne som distrikt, men uten eget kommunestyre skriver Hans Ek i dette innlegget.
Tron Kallum

Regjeringens forslag til nytt inntektssystem for kommunene

[08.02.16]
Gjennom mange år har Østfold fått for liten andel av kommunesektorens inntekter. Det har vært tverrpolitisk enighet om å kreve en styrket kommuneøkonomi for å sikre våre innbyggere tjenester av god kvalitet, og samtidig slik at kommunen får rom til å innta en aktiv samfunnsutviklingsrolle skriver fylkesleder Tron Kallum i dette innlegget.
Johan Edvard Grimstad

Enklere bussruter

[04.02.16]
Johan Edvard Grimstad (Sp) vil gjøre det enklere for folk flest å ta bussen i Østfold.
Derfor tok fylkespolitikeren kontakt med Østfold kollektivtransport i forrige uke for å finne ut hvor skoen trykker mest.
Elin Tvete

Lærlingdobling

[21.01.16]
Dette er et verktøy til å presse staten og det private til å være minst like gode, sier Elin Tvete om intensjonsavtalen som er inngått med kommunene i Mosseregionen. Avtalen sier at kommunene årlig skal ta inn to lærlinger per 1.000 innbyggere, og for Moss og naboene betyr det en dobling. Moss tar sikte på å doble dagens drøyt 30 lærlinger, mens Våler vil forsøke å øke fra fire til ti. I Råde ligger de allerede på to per 1.000.
Hans Ek

Overgangen til en grønnere by er i full gang

[15.01.16]
Suksessen med gratis ferge og gode fergeforbindelser vil bli videreført i Fredrikstad. Fredrikstad kommune har satt seg ambisiøse mål når det gjelder miljø og klimavennlige tiltak sklriver Hans Ek i dette innlegget.
Anne Tingelstad Wøien

Felles løft for flere lærlinger

[15.01.16]
- Hadde jeg hatt det store svaret på spørsmålet om hva som skal til for full lærlingedekning, hadde jeg blitt erklært som geni. Østfold gjør alt rett; fylket har gode planer, vellykkede kampanjer, er tett på og har gode ressurser. Jeg tror dere må fortsette dugnaden med å gjøre alt riktig! Dette sa Anne Tingelstad Wøien på Østfoldkonferansen.
Elin Tvete

Milliontilskudd skal sikre ungdom læreplasser

[11.12.15]
– Østfold fylkeskommune har som mål at innen utgangen av 2016 skal alle elever som ønsker det, få lærlingplass. Derfor har vi satt av 20 millioner ekstra, totalt 90 millioner, til lærebedriftene for at de skal ta imot lærlinger, forteller lederen av opplæringskomiteen i fylket, Elin Tvete.
Ruth Iren Grimstad

Hvem vil ha sentralisering?

[09.12.15]
Vi er mange som IKKE ønsker regjeringens sentraliseringsreform velkommen. Hvorfor? Blir sykehus, politi, kommuner, skattekontor bedre fordi de blir større? Regjeringen har vist gjennom sine reformer at dette mener de i praksis skriver Ruth Iren Grimstad.
Elisabeth Strengen Gundersen

Vil stanse kasting av brukbar mat

[01.12.15]
Eidsbergpolitiker Elisabeth Strengen Gundersen vil at kommune skal overta mat butikkene ikke får solgt på grunn av utseende eller fordi den er i fed med å gå ut på dato.
Janne Skjelmo Nordås

Sp utfordrer om riksvei 22

[06.11.15]
Senterpartiet ber samferdselsministeren svare på om han vil ruste opp riksvei 22 så all trafikk mellom innlandet og Svinesund kan kjøre utenom Oslo.
.

Nytt fylkesstyre i Østfold Senterparti

[04.11.15]
Trond Kallum fra Spydeberg ble valgt til fylkesleder i Østfold Senterparti på ekstraordinært fylkesårsmøte tirsdag.
Elin Tvete

Suksess for skole og jobb

[29.10.15]
John Henrik Johansen (17) og Hanja Shah (16) er lærlinger ved Vitusapoteket i Torvbyen, og de får også studiekompetanse i løpet av fire år.
Elin Tvete (Sp), leder i opplæring. kultur og helsekomiteen i Østfold, sier hun har hørt mye positivt om det kombinerte tilbudet ved Frederik II.
 
    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11     Neste »
Viser fra 1 til 30 av totalt 500 artikler