Med stø kurs mot regjeringsmakt

Ola Borten Moe har ledet arbeidet med nytt partiprogram for Senterpartiet. I dag legger han fram programkomiteens endelige utkast. – Det har vært en glede å lede programarbeidet, forteller han. – Vi opplever stor oppslutning om den politiske linja som Senterpartiet fører, og det engasjementet vi ser i våre rekker gjør meg trygg på at Sp-folk landet rundt skor seg for en lang og tøff valgkamp.

Ola Borten Moe

– Vi har en regjering som utfordrer hovedlinjene i Senterpartiets politiske tekning. Målet nå er å mobilisere kraftig fram mot valget. Programmet vi legger fram i dag, angir derfor en tydelig retning som skiller seg markant fra den sittende regjering fører. Det er et program for desentralisering og mot sentraliserende reformer som bare svekker folkestyret. Det er et program for å ta vare på et samfunn med små forskjeller og høy tillit. Og det sikrer næringsutvikling og vekst i hele landet.

– Et partiprogram skal angi politisk kurs, men det skal også fange opp strømninger i folket. Jeg opplever at stadig flere ser at Høyre og Frp leverer en politisk medisin som svekker folkestyret, forsterker sentraliseringen og skaper større forskjeller.

– Fram mot landsmøtet vil det komme mange endringsforslag, og dem ønsker jeg velkommen.  De vil likevel ikke rokke ved det faktum at det hersker bred enighet i Senterpartiet om den hovedlinja som nå føres, og som jeg har stor tro på at kommer til å lede fram til et svært godt valgresultat til høsten. Vi er et parti i medvind, sier Borten Moe.

Han legger vekt på at regjeringens sentraliserende reformer nå virkelig merkes rundt om i landet.

– For to år siden var Senterpartiet alene om å peke at reformene i realiteten handlet om sentralisering og byråkratisering. Ved starten av valgåret 2017 har denne virkelighetsbeskrivelsen fått gjennomslag – og det er en helt annen resonans for Senterpartiets budskap i det politiske ordskiftet.

– Dette har sammenheng med at folk i lengden ikke lar seg lure. Legger man ned lensmannskontorene i lokalsamfunnene er det dristig å kalle endringene en «nærpolitireform», for å ta et nærliggende eksempel.  

– Senterpartiet mener at en annen utvikling er både mulig og nødvendig: Mer ansvar og myndighet må plasseres lokalt der folk lever og tjenestene skal produseres. En mindre statsadministrasjon og mer ressurser til tjenesteproduksjon vil øke både kvalitet og omfang på alt fra politi til helsetjenester.

– I en tid hvor forskjellene øker, vil Senterpartiet kjempe for fellesskapsløsningene. I et samfunn med små økonomiske og sosiale forskjeller vil vi som borgere møtes på mange arenaer og danne fellesskap. Dette skaper tillit og samhold i samfunnet. Dette vil Senterpartiet arbeide for å ta vare på og styrke. Rettferdig fordeling er derfor en av grunnpilarene i vår samfunnsmodell. Vi kjemper for rettferdig utjevning mellom sosiale grupper, mellom regioner og lokalsamfunn og mellom fattige og rike land i verden.

Venn tipset

Din venn er blitt tipset om denne artikkelen.

Tips en venn