Pressehenvendelser

Senterpartiets medievakttelefon er 945 05 151. Ver god og ring, ikkje send SMS.

Kontaktinfo for Senterpartiets stortingsgruppe:

Postadresse:
Senterpartiets stortingsgruppe
0026 Oslo

E-post:sppost@stortinget.no

Telefon: 23 31 33 94
Faks: 23 31 38 54

Stortingets sentralbord: 23 31 30 50

POLITISKE RÅDGIVERE:

Ledelse  
   

Sigbjørn Gjelsvik

Ansvarsområde:
Sekretariatsleiar

sigbjorn.gjelsvik
@stortinget.no
911 61 675 (m)
   

Medievakttelefon (generelle pressehenvendelser til Sp):

945 05 151

MEDIERÅDGIVER:  

Lars Vangen

E-post: lars.vangen
@stortinget.no

23 31 33 95 (a)

99 24 01 87 (m)

 
   

Bjørn Nesse Hunderi
E-post:
bjorn-nesse.hunderi@stortinget.no

Ansvarsområde:
Arbeids- og sosialkomiteen
Rådgiver for Per Olaf Lundteigen

23 31 24 53 (a)

97 60 59 10 (m)

 

   
Else Marie Rødby
E-post: emr@stortinget.no

Ansvarsområde:
Arbeids- og sosialkomiteen
Rådgiver for Per Olaf Lundteigen
90 82 74 97 (m)
   
Peter Ørebech
E-post: peter.orebech@stortinget.no
Politisk rådgiver, ansvarsområde:
Kontroll- og konsistusjons-komiteen
Rådgiver for Per Olaf Lundteigen
905 24 033 (m)
   

Geir IndrefjordGeir Indrefjord

E-post: geir.indrefjord@stortinget.no

Finanspolitisk rådgiver

Ansvarsområde:
Finanskomiteen
Rådgiver for Trygve Slagsvold Vedum, med oppgaver knyttet til finanskomiteen.

23 31 34 23 (a)

 

458 86 258 (m)

 

   

John Arne BaltoJohn Arne Hovstad Balto

E-post: joab@stortinget.no

Politisk rådgiver, ansvarsområde:
Energi- og miljøkomiteen.  Rådgiver for Marit Arnstad

Koordinerande oppgaver knyttet til parlamentarisk leder og sekretariatsleder.

920 22 225 (m)

 

   

Aleksander Øren HeenAleksander Heen

E-post: aleksander.heen@stortinget.no

 Politisk rådgjevar, ansvarsområde:
Transport- og kommunikasjonskomiteen 

Rådgiver for Janne Sjelmo Nordås

911 34 842
   

Vanja Stenslie Krakk 

E-post: vanja.
stenslie-
krakk
@stortinget.no


Ansvarsområde:
Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen og kultursaker.

Rådgiver for Anne Tingelstad Wøien

23 31 34 33 (a)

90 98 64 35 (m)

23 31 38 54 (faks)
 
     

Dagfinn Sundsbø

das
@stortinget.no

Ansvarsområde:
Kommunal- og forvaltningskomiteen

Rådgiver for Heidi Greni

977 65 835 (m)

 

     

Aisha Naz BhattiAisha Naz Bhatti

anb@stortinget.no

 

Ansvarsområde:
Kommunal- og forvaltningskomiteen, saksområde innvandring og integrering.

Rådgiver for Heidi Greni

945 32 215 (m)  
     

Wenche Westberg Gunnarstorp

E-post: wwg@stortinget.no

Ansvarsområde: Næringskomiteen
Rådgiver for Geir Pollestad

917 52 037 (m)

 
     

Inger Karin ArntzanInger Karin Arntzen

E-post: Inger-Karin.Arntzen@stortinget.no

Ansvarsområde: Justiskomiteen
Rådgiver for Jenny Klinge
 

905 27 808 (m)  
     

Cathrine Strindin Amundsen

E-post: cathrine-strindin.amundsen
@stortinget.no


Ansvarsområde:
Helse- og omsorgskomiteen og barne- og familieområdet.

Rådgiver for Kjersti Toppe

23 31 33 98 (a)

40 48 60 32 (p)

 

 
     
   

Karl Kristian Langeland

E-post: kkl@stortinget.no
Rådgiver for Trygve Slagsvold Vedum

476 20 167  
     

Anne Marie AanerudAnne Marie Aanerud

E-post: anma@stortinget.no

Rådgiver for Trygve Slagsvold Vedum

957 88 336 (m)  
     

Per Martin Sandtrøen
E-post: per-martin.sandtroen@stortinget.no

Ansvarsområde:
Utenriks- og forsvarskomiteen

Rådgiver for Liv Signe Navarsete

 

924 53 347 (m)  
Administrasjonsrådgiver:    
Tina Elise Skeie (i permisjon)

E-post: tis@stortinget.no
 
23 31 33 92 (a)
986 39 300 (m)
 
     
Konsulent:    
     

Inger Johanne Nordås

E-post:
inger-johanne. nordas
@stortinget.no

23 31 33 93 (a)

23 31 38 54 (faks)

 

Venn tipset

Din venn er blitt tipset om denne artikkelen.

Tips en venn