Stortingsrepresentanter

 

Janne Sjelmo Nordås

Janne Sjelmo Nordås
Nordland

Nestleder i Senterpartiets gruppestyre 

og medlem i Transport- og kommunikasjonskomiteenMarit Arnstad
Nord-Trøndelag

Leder i Senterpartiets gruppestyre (parlamentarisk leder)

og medlem i Energi- og miljøkomiteen

Heidi Greni

Heidi Greni
Sør-Trøndelag

Medlem i Kommunal- og forvaltningskomiteen

Jenny Klinge

Jenny Klinge
Møre og Romsdal

Medlem i Justiskomiteen

Liv Signe Navarsete

Liv Signe Navarsete
Sogn og Fjordane

Medlem i Utenriks- og forsvarskomiteen

Geir Pollestad

Geir Pollestad
Rogaland

Leder i Næringskomiteen

Kjersti Toppe

Kjersti Toppe
Hordaland

Første nestleder i Helse- og omsorgskomiteen

Per Olaf Lundteigen

Per Olaf Lundteigen
Buskerud

Medlem i Arbeids- og sosialkomiteen

og i Kontroll- og konstitusjonskomiteen

Anne Tingelstad Wøien

Anne T. Wøien
Oppland

Styremedlem i Senterpartiets gruppestyre

og andre nestleder i Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen

Trygve Slagsvold Vedum

Trygve Slagsvold Vedum
Hedmark

Styremedlem i Senterpartiets gruppestyre

og medlem i Finanskomiteen

 
       

Det er 12 fagkomiteer på Stortinget. Komiteene er delt inn etter ulike arbeidsområder. Saksbehandlingen foregår i fagkomiteene. Alle de 169 stortingsrepresentantene, unntatt Stortingets president, sitter i minst én av de 12 fagkomiteene. I Europautvalget diskuteres EØS-saker med regjeringen før de behandles i EØS-komiteen i Brussel.

Se www.stortinget.no for nærmere informasjon om enkeltsaker.

Venn tipset

Din venn er blitt tipset om denne artikkelen.

Tips en venn