TRYGVE SLAGSVOLD VEDUM

Trygve Slagsvold Vedum ble på Senterpartiets landsmøte på Lillestrøm valgt til leder i Senterpartiet.

Født 1978.  Bosatt i Stange, Hedmark.
Nestleder i Senterpartiet fra 2009.
Stortingsrepresentant fra 2005. Parlamentarisk leder 2009-2012
Landbruks- og matminister 2012-2013.
Leder i Senterungdommen 2002-2004
Div. fag fra landbruksskoler, Høgskolen i Hedmark – realfag.
Bachelor med sosiologi og statsvitenskap

 

Stortingsperioder


Representant nr 5 for Hedmark, 2005 - 2009, Sp.
Representant nr 5 for Hedmark, 2009 - 2013, Sp.
Representant nr 6 for Hedmark, 2013 - 2017, Sp.Medlemskap i presidentskapet i Stortinger

2005-2009: 2. varapresident, Odelstinget, 01.10.2008 - 30.09.2009

Medlemskap i stortingskomiteer

2005-2009
Medlem, Helse- og omsorgskomiteen, 22.09.2008 - 07.10.2008
Første nestleder, Helse- og omsorgskomiteen, 07.10.2008 - 30.09.2009
Medlem, Valgkomiteen, 10.10.2005 - 30.09.2009
Medlem, Kommunal- og forvaltningskomiteen, 19.10.2005 - 22.09.2008

2009-2013
Medlem, Utenriks- og forsvarskomiteen, 20.10.2009 - 18.06.2012
Medlem, Den utvidede utenriks- og forsvarskomité, 20.10.2009 - 18.06.2012
Medlem, Valgkomiteen, 08.10.2009 - 18.06.2012

2013-2017
Medlem, Finanskomiteen, 17.10.2013 - 30.09.2017

 

Medlemskap i delegasjoner

2005-2009
Personlig varamedlem, Stortingets delegasjon til Den vesteuropeiske unions (VEUs) parlamentariske forsamling, 17.11.2005 - 30.09.2009

2009-2013
Delegat, FNs generalforsamling, 01.01.2010 -
Medlem, Stortingets delegasjon for forbindelser med Europaparlamentet, 22.10.2009 - 18.06.2012
Medlem, Europautvalget, 20.10.2009 - 18.06.2012

2013-2017
Varamedlem, Stortingets delegasjon til EFTA-parlamentarikerkomiteene og Den felles EØS-parlamentarikerkomiteen, 12.11.2013 - 30.09.2017
Varamedlem, Stortingets delegasjon til Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europas (OSSEs) parlamentariske forsamling, 12.11.2013 - 30.09.2017
Varamedlem, Stortingets delegasjon til Nordisk Råd, 24.10.2013 - 30.09.2014
Varamedlem, Stortingets delegasjon for forbindelser med Europaparlamentet, 12.11.2013 - 30.09.2017

Medlemskap i gruppestyrer i Stortinget:

2005-2009
Innpisker, Senterpartiet, 20.06.2008 - 30.09.2009
Nestleder gruppestyret, Senterpartiet, 20.06.2008 - 30.09.2009
Første varamedlem gruppestyret, Senterpartiet, 17.10.2005 - 20.06.2008

2009-2013
Leder gruppestyret, Senterpartiet, 01.10.2009 - 18.06.2012

2013-2017
Nestleder gruppestyret, Senterpartiet, 16.10.2013 - 30.09.2017

 

Medlemskap i regjering:


Statsråd, Landbruks- og matdepartementet, 18.06.2012 - 16.10.2013

 

Utdanning og yrkeserfaring:


Utdanning
Breidablik barneskole 1985-1991
Romedal ungdomsskole 1991-1994
Jønsberg landbruksskole, grunnkurs naturbruk 1994-1995
Tomb jordbruksskole, VK1 naturforvaltning 1995-1996
Jønsberg landbruksskole, VK2 naturforvaltning 1996-1997
Høgskolen i Hedmark, realfag 1997-1998
Sosiologi grunnfag, statsvitenskap grunn- og mellomfag, bachelor, UiO 1999-2002

Yrke
Gårdsdrift på hjemgård
Organisasjonsrådgiver i Sp 2004-2005


Verv:


Fylkespolitisk aktivitet:
Medlem fylkesting, Hedmark 1999-2003, 2003-2005

Offentlige verv:
Medlem Hovedutvalget for utdanning, Hedmark 1999-2003
Leder politisk komité, Hedmark 2003-2005
Medlem Kontaktutvalget mellom innvandrerbefolkningen og myndighetene fra 2006

Tillitsverv i partier:
Div. verv Senterungdommen 1993-2004
Medlem Styret i Stange Sp 1996-1998
Medlem Styret i Hedmark Sp 1998-2000
Medlem Sp's landsstyre 2000-2004
Medlem Sp's sentralstyre 2002-2004
Leder Senterungdommens Landsforbund 2002-2004
2. nestleder Sp 2009-2014, leder fra 2014

Tillitsverv i organisasjoner:
Ungdomsleder Den norske kirke 1993-1999
Møtende varamedlem Styret i Folk og forsvar 1999-2000
Medlem og leder Styret i Aksjonsuka mot narkotika 2002-2004
Medlem Styret i Nei til atomvåpen 2005-2007
Medlem Styret i Nei til EU 2005-2007
Medlem Styret i Menighetssøsterhjemmet 2007-2009

Venn tipset

Din venn er blitt tipset om denne artikkelen.

Tips en venn