- Felles for de tre som i dag får partiets høyeste ærespris er en unik evne til å kombinere en sterk verdidrevet politikk med praktisk utøvelse til beste for land og folk. Slik står de midt i Senterpartiets viktige tradisjon. De har også en særpreget folkelig fremtreden og forståelse for hva som er viktig for folk flest. De har fra 1977 - 1999 til sammen delt på vervene som partileder og parlamentarisk leder i Senterpartiet. De har sammen over 60 år som folkevalgt på Stortinget, deltatt i ulike regjeringer og i særlig sterk grad bidratt til å holde landet utenfor EU-medlemskap, sa Trygve Slagsvold Vedum ved utdelingen av Såmannen på partiets landsmøtefest i Trondheim.


Anne Enger og Johan Buttedahl var på partiets landsmøtefest i Trondheim og mottok hver sin Såmanns-statuett lørdag 23. mars. Johan J. Jakobsen vil få overrakt sin Såmanns-statuett i forbindelse med hans 80-årsdag. Forrige gang Såmannen ble utdelt var i 1991, da den ble tildelt Dagfinn Vårvik, Senterpartiets leder fra 1973 -1977. Såmannen er en støpt bronsestatuett utformet av Ståle Kyllingstad.

Fakta om de tre som ble tildelt Senterpartiets statuett Såmannen:

Anne Enger
Anne Enger var Senterpartiets leder i 8 år, fra 1991 til 1999. Hun var innvalgt på Stortinget i 16 år, 1985 til 2001, og var parlamentarisk leder i årene 1989 til 1991. Anne Enger var kulturminister i årene 1997 til 1999. Hun var statsministerens stedfortreder i Regjeringen Bondevik I og fungerte i deler av denne perioden både som statsminister og som olje- og energiminister. Anne Enger ble en hovedaktør i EU-kampen foran folkeavstemmingen i 1994. Hun hadde en avgjørende betydning i nei-sidens kampanje og for resultatet av folkeavstemmingen. Anne Engers budskap om folkestyre, nasjonal sjølråderett og rettferdig fordeling ble formidlet i utallige debatter og folkemøter på en måte som fikk gjennomslag i brede grupper av folket. Anne Enger hadde stor betydning for utviklingen og fornyelsen av Senterpartiet i de årene hun ledet partiet. Hun er fortsatt en inspirator for svært mange.

Johan J. Jakobsen
Senterpartiets høyeste æresbevisning, Såmann-statuetten, tildeles Johan J. Jakobsen for hans store og langvarige politiske virke for samfunnet og for Senterpartiet.Johan J. Jakobsen var Senterpartiets leder i 12 år, fra 1979 til 1991. Han var innvalgt på Stortinget i 28 år, fra 1973 til 2001, var samferdselsminister i årene 1983 til 1986 og kommunalminister i 1989 til 1990. Jakobsen var parlamentarisk leder for Senterpartiet i årene 1977 til 1983 og l991 til 1999. I 1997 var han Senterpartiets statsministerkandidat. Johan J. Jakobsens politiske arbeid var preget av et bredt samfunnssyn med forankring i ideen om likeverdighet mellom by og bygd og folk i ulike samfunnsgrupper. Jakobsen var en brobygger som virket samlende internt i Senterpartiet samtidig som han bygde relasjoner til andre partier på en måte som økte Senterpartiet innflytelse på samfunnsutviklingen.

Johan Buttedahl
Senterpartiets høyeste æresbevisning, Såmannsstatuetten, tildeles Johan Buttedahl for hans store og langvarige politiske virke for samfunnet og for Senterpartiet.Johan Buttedahl var nestleder i Senterpartiet fra 1983 til 1987. Han var innvalgt på Stortinget i 8 år, fra 1981 til 1989. I årene 1983 til 1989 var Buttedahl Senterpartiets parlamentariske leder.Johan Buttedahl hadde en rekke sentrale offentlige verv, bl.a. riksrevisor og nestleder av Riksrevisjonen i årene 1994 – 1998, medlem av forsvarskommisjonen av 1990 og nestleder i Kringkastingsrådet i årene 1994 – 2001. Buttedahl ble tildelt Kongens fortjenestemedalje i gull i 2001.Johan Buttedahl innsats for Senterpartiet var preget av vilje og evne til å utvikle løsninger som samlet partiet. Hans brede kunnskaper om samfunnet og politiske prosesser var viktige for Senterpartiet og ble også til stor nytte i viktige samfunnsoppdrag etter hans periode som sentral rikspolitiker.