Trygve Slagsvold Vedum, Ola Borten Moe og Anne Beathe Kristiansen Tvinnereim ble lørdag gjenvalgt på Sps landsmøte. Vedum ble enstemmig valgt med 284 stemmer, Ola Borten Moe med 275 stemmer, og Anne Beathe Kristiansen Tvinnereim med 282 stemmer.

Trygve Magnus Slagsvold Vedum, bosatt i Stange kommune i Hedmark, ble i dag på Senterpartiets landsmøte i Trondheim gjenvalgt som partileder i Senterpartiet. Vedum har vært partileder siden 2014 og representerer i dag Hedmark fylke i sin tredje periode på Stortinget.

Ola Borten Moe, bosatt i Trondheim kommune, ble i dag på Senterpartiets landsmøte i Trondheim gjenvalgt som 1. nestleder i Senterpartiet. Borten Moe har vært 1. nestleder i Senterpartiet siden 2011. Han har tidligere vært både stortingsrepresentant for Sør-Trøndelag og statsråd. Borten Moe arbeider i dag i oljeselskapet OKEA.

Anne Beathe Kristiansen Tvinnereim, bosatt i Enebakk kommune i Akershus, ble i dag på Senterpartiets landsmøte i Trondheim, gjenvalgt som 2. nestleder i Senterpartiet. Tvinnereim har siden 2014 vært 2. nestleder i Senterpartiet. Tvinnereim arbeider i Norad.

Følgende ble enstemmig valgt til partiets sentralstyre:

Styremedlemmer:                                                                                                      Bengt Fasteraune, Oppland gjenvalg
Sigrid Brattabø Handegard, Hordaland gjenvalg
Kathrine Kleveland, Vestfold gjenvalg
Gro Anita Mykjåland, Aust-Agder gjenvalg
Bjarne Undheim, Rogaland gjenvalg
Ivar B. Prestbakmo, Troms ny


Vararepresentanter:
1. Geir A. Iversen, Finnmark ny
2. Karoline Bjerkeset, Sogn og Fjordane gjenvalg
3. Tomas Iver Hallem, Nord-Trøndelag gjenvalg
4. Kari Anne Sand, Buskerud ny
5. Bjørg Sandkjær, Oslo gjenvalg
6. Tron Kallum, Østfold ny

Desse møter og som sentralstyremedlemer med fulle rettar, men er ikkje på val på Senterpartiets landsmøte:
Leiar i Senterungdommen: Ada Johanna Arnstad
Leiar i Senterkvinnene: Beate Marie Dahl Eide
Leiar i Senterpartiets Studieforbund: Ivar Odnes
Parlamentarisk leiar: Marit Arnstad