1)Norge trenger en regjering for hele landet.
Endringsforslag:
1. Senterungdommen
Linje 8; Tillegg: Senterpartiets landsmøte mener at en regjering med et sterkt Senterparti er avgjørende for en politikk som ser hele landet.
Innstilling: Vedtas
2. Finnmark Senterparti
Linje 16. Tillegg: Senterpartiets landsmøte mener at Senterpartiets verdier må stå sterkt i en Senterparti/Arbeiderparti-regjering
Innstilling: Vedtas