Torsdag 23. mars 1500-1700 Sentralstyremøte
1800-1930 Landsstyremøte
1930-2130 Middagsbuffét
Delegasjonsmøter
Fredag 24. mars 0730-0900 Frokost
0900-1015 Åpningsprogram
Partileder Trygve Slagsvold Vedums tale til landsmøtet Sak 4
1015-1045 Kaffepause
1045-1300 Konstituering av møtet
Parlamentarisk leder Marit Arnstads tale til landsmøtet
Generaldebatt
Sak 1-3
Sak 5
Sak 6
1300-1400 Lunsj
1400-1730 Resolusjoner
Generaldebatt forts.
Partilederen oppsummerer generaldebatten
Sak 8
Sak 6
Sak 6
1730-1800 Kaffepause
1800-2100 Resolusjoner Sak 8
Vedtektsendringer (debatt) Sak 10
Melding om Hovedorganisasjonens virksomhet
- Årsmelding 2015
- Årsmelding 2016
Sak 11
Valgkomité for neste landsmøte Sak 12
2100 Landsmøteforhandlingene avsluttes for dagen
Middagsbuffét
Delegasjonsmøter
Lørdag 25. mars 0730-0830 Frokost
0830-1040 Prinsipp- og handlingsprogram 2017-2021 Sak 7
-innledning ved komiteens leder Ola Borten Moe
Programdebatt
1040-1100 Kaffepause
1100-1300 Programdebatt forts. Sak 7
1300-1400 Lunsj
1400-1500 Programdebatt forts. Sak 7
1500-1700 Valg Sak 9
Resolusjoner Sak 8
1700-1720 Kaffepause
1720-1800 Samtale mellom Trygve Slagsvold Vedum,
Anne Enger og Åslaug Haga, ledet av Anne Grosvold.
1800 Landsmøteforhandlingene avsluttes for dagen
2000 Festmiddag og dans
Søndag 26. mars 0800-0900 Frokost
0900-1045 Votering over endringsforslag til nytt partiprogram Sak 7
Votering over vedtektsendringer Sak 10
1045-1130 Kaffepause og utsjekking
1130-1300 Resolusjoner Sak 8
Partilederen avslutter møtet Sak 13
1300 Pressekonferanse for media i landsmøtesalen
1300 Lunsj og avreise