Sak 1/17 Åpning 
Sak 2/17 Fullmaktskomiteens innstilling
Sak 3/17 Valg av møtefunksjonærer
Sak 4/17 Melding om den politiske situasjonen
Sak 5/17 Melding om stortingsgruppas virksomhet
Sak 6/17 Generaldebatt
Sak 7/17 Prinsipp- og handlingsprogram 2017-2021 (Programkomiteens endelige forslag)
                 -> Endringsforslag    
                 -> Tilleggsinnstilling fra sentralstyret
                 -> Endringsforslag som trekkes
                 -> Redaksjonelle forslag som kreves votert
Sak 8/17 Resolusjoner (del I) (Resolusjonsforslag fra fylkeslag, Senterungdommen, Senterkvinnene og enkeltdelegater)
                Resolusjoner (del II) Redaksjonskomiteens innstilling 
                -> Innkomne forslag til endringer i resolusjonsforslag
Sak 9/17 Valg (valgkomiteens innstilling)
Sak 10/17 Vedtektsendringer
                  -> Vedlegg – Senterpartiets vedtektsutvalg 2016
Sak 11/17 Årsmelding 2015 og Årsmelding 2016
Sak 12/17 Valgkomite for neste landsmøte 
Sak 13/17 Avslutning