Senterpartiets landsmøte mener at en regjering med et sterkt Senterparti er avgjørende for en politikk som ser hele landet.


Senterpartiet vil i neste stortingsperiode prioritere:
• Å sikre beslutninger, tjenester og tilbud nært folk, uansett hvor i landet de bor.
• Et samfunn med små sosiale og geografiske forskjeller
• Å sikre norsk eierskap og norske naturressurser, og stoppe salg av Norge
• Trygg og lokalprodusert norsk mat
• Et sterkt nasjonalt og lokalt folkestyre

Senterpartiets landsmøte mener at en Senterparti-/Arbeiderpartibasert regjering er den beste plattformen for en politikk som ser hele Norge. Senterpartiets landsmøte mener at Senterpartiets verdier må stå sterkt i en Senterparti/Arbeiderpartibasert regjering.