SAKLISTE

Sak 1/17  Åpning
Sak 2/17  Fullmaktskomiteens innstilling
Sak 3/17  Valg av møtefunksjonærer
Sak 4/17  Melding om den politiske situasjonen
Sak 5/17  Melding om stortingsgruppas virksomhet
Sak 6/17  Generaldebatt
Sak 7/17  Prinsipp- og handlingsprogram 2017-2021
Sak 8/17  Resolusjoner
Sak 9/17  Valg
Sak 10/17 Vedtektsendringer
Sak 11/17 Årsmelding 2015 og 2016
Sak 12/17 Valgkomite for neste landsmøte
Sak 13/17 Avslutning