Senterpartiets landsmøte 22. - 24. mars 2019

Scandic Hamar

Torsdag 21. mars

 

1500-1700

Sentralstyremøte

 

1800-1900

Landsstyremøte

 

1900-2100

Middagsbuffét

 

 

Delegasjonsmøter

 

Fredag 22. mars

 

0730-0900

Frokost

 

0900-1015

Åpningsprogram

Partileder Trygve Slagsvold Vedums tale til landsmøtet

 

Sak 4

1015-1045

Kaffepause

 

1045-1300

Konstituering av møtet

Parlamentarisk leder Marit Arnstads tale til landsmøtet 

Generaldebatt

Sak 1-3

Sak 5

Sak 6

1300-1400

Lunsj

 

1400-1730

 

Resolusjoner (prioriteringsdebatt)

Generaldebatt forts.

Partilederen oppsummerer generaldebatten

Sak 9

Sak 6

Sak 6

1730-1800

Kaffepause

 

1800-2030

Resolusjoner

Vedtektsendringer (debatt)

Melding om Hovedorganisasjonens virksomhet

-       Årsmelding 2017

-       Årsmelding 2018

Valgkomité for neste landsmøte

Sak 9

Sak 11

Sak 12

 

 

Sak 13

2030

Landsmøteforhandlingene avsluttes for dagen

 

2030

Middagsbuffét

 

 

Delegasjonsmøter

 

Lørdag 23. mars

 

0730-0900

Frokost

 

0900-1030

Norsk verdiskaping på norske ressurser

-innledning ved 1. nestleder Ola Borten Moe

Debatt

Sak 7

1030-1100

Kaffepause 

 

1100-1200

Debatt forts.  «Norsk verdiskaping på norske ressurser»

Sak 7

1200-1300

Ansvarlighet og tillit framfor kontroll og byråkrati

-       Innledning v/ 2. nestleder Anne Beathe Kristiansen Tvinnereim

Debatt

Sak 8

1300-1400

Lunsj

 

1400-1530

Debatt forts.  «Ansvarlighet og tillit framfor kontroll og byråkrati»

Sak 8

1530-1600

Kaffepause

 

1600-1800

Valg

Resolusjoner

Sak 10

Sak 9

1800

Landsmøteforhandlingene avsluttes for dagen

 

2000

Festmiddag og dans

 

Søndag 24. mars

 

0800-0900

Frokost

 

0900-1030

Votering over endringsforslag til temaprogrammene «Norsk verdiskaping på norske ressurser» og «Ansvarlighet og tillit framfor kontroll og byråkrati»

Votering over vedtektsendringer

Resolusjoner

Sak 7 og 8

 

Sak 11

Sak 9

1030-1100

Kaffepause og utsjekking

 

1100-1300

Resolusjoner

Partilederen avslutter møtet

Sak 9

Sak 14

1300

Lunsj