Måned Dato
Januar 29 Sentralstyremøte, Oslo
Februar Fylkesårsmøter
Mars 16.-18. Senterkvinnenes landsmøte, Kongsberg
19. Sentralstyremøte, Oslo
April 6.-7. Landsstyremøte, Oslo-området
(fredag-lørdag)
7. Fylkesledersamling
23. Sentralstyremøte (telefon)
Mai 3.-4. Medarbeiderkonferanse
28.-29. Ordførerkonferanse, Gloppen
--"-- Sentralstyremøte, Gloppen
Juni 18. Sentralstyremøte, Oslo
August 13.-18. Arendalsuka
20. Sentralstyremøte (telefon)
September 17. Sentralstyremøte, Oslo
Oktober 15. Sentralstyremøte, Oslo
29. Landsstyremøte, Oslo-området
November 9.-11. Senterungdommens landsmøte
(Arbeidsutvalgsmøte i tilknytning til landsmøtet)
19. Sentralstyremøte (telefon)
Desember 12. Sentralstyremøte, Oslo

Landsmøtet i Senterpartiet 2019:

- torsdag 21. mars - søndag 24. mars på Scandic Hotel Hamar