Fakta om Senterpartiet

 

Senterpartiets logo og profil finn du her:

-         http://www.senterpartiet.no/folk-i-sp/ansatte/presse/logo-og-prof

Senterbevegelsen
• 19080 medlemmer 31.12.17., inkludert 1846 fra Senterungdommen
• medlemsvekst hvert år de siste tre år både i partiet og ungdomsorganisasjonen
• 390 lokallag og 17 fylkeslag i hele landet
• Senterbevegelsen består av Senterpartiet, Senterungdommen, Senterkvinnene, Samepolitisk råd og Senterpartiets Studieforbund

Partiledelsen i Senterpartiet:
Trygve Slagsvold Vedum, leder
Ola Borten Moe, 1. nestleder
Anne Beathe Kristiansen Tvinnereim, 2. nestleder
Knut M. Olsen, Generalsekretær
Øvrig sentralstyre finner du her!

De siste valgene
• 10,3 %, 302 017 stemmer og 19 stortingsrepresentanter i stortingsvalget i 2017
• 14,4% og 386 350 stemmer i kommunevalget 2019
• 14,5 % og 363 423 stemmer i fylkestingsvalget 2015
• Stilte egen liste i 344 kommuner og var med på fellesliste i 6 kommuner i 2019
• 2 300 by- og kommunestyrerepresentanter (+ 354 fra 2015)
• 138 ordførere og 114 varaordførere som er medlemmer i Senterpartiet
• 106 fylkestingsrepresentanter i 11 fylker, 4 fylkesordførere, 3 fylkesvaraordførere og x fylkesråd

Kommune og fylke
Senterpartiet ble landets tredje største parti med 14,4% og 386 350 stemmer. Sp fikk 138 ordførere og 114 varaordførere som er medlemmer i Senterpartiet. Valgresultatet ga Senterpartiet ca. 2 300 by- og kommunestyrerepresentanter, en framgang på 526 fra sist (noen Sp-medlemmer som er innvalgt på tverrpolitiske lister og bygdelister er med i dette tallet).  Ved kommunevalget i 2019 stilte Senterpartiet egen liste i 344 kommuner, hadde Sp-personer på felleslister i 4 og på bygdelister i 6 kommuner, det var bare 2 av 356 kommuner uten Sp-personer å stemme på. 

I fylkestingsvalget fikk Senterpartiet 106 representanter i 11 fylkesting, en framgang på 26 representanter fra sist. Sp har 4 fylkesordførere (Troms/Finnmark, Nordland,Vestland og Telemark/Vestfold) og 3 fylkesvaraordførere (Trøndelag, Rogaland, Buskerud og Innlandet).

Framgangen i antall folkevalgte er større enn den ser ut rent tallmessig, da det var mange færre kommuner (356 i 2019 mot 428 i 2015) og fylker (11 i 2019 mot 19 i 2019) og dermed folkevalgte i valget i 2019, enn det var ved valget i 2015.

Senterpartiet fikk ved kommunevalget i 2019:
Over 50%, altså rent flertall, i 28 kommuner
Over 40% i 80 kommuner
Over 30% i 143 kommuner
Over 20% i 229 kommuner
Over 10% i 312 kommuner
Over 5% i 343 kommuner

Stortinget
Ved stortingsvalget i 2017 fikk Senterpartiet 10,3 %, 302 008 stemmer og 19 stortingsrepresentanter.

Senterpartiet er nå et opposisjonsparti i Stortinget med følgende 19 representanter:
Ole Andre Myhrvold (Østfold)
Sigbjørn Gjelsvik (Akershus)
Trygve Slagsvold Vedum, partileder (Hedmark)
Emilie Enger Mehl (Hedmark)
Bengt Fasteraune (Oppland)
Marit Knutsdatter Strand (Oppland)
Per Olaf Lundteigen (Buskerud)
Åslaug Sem-Jacobsen (Telemark)
Geir Pollestad (Rogaland)
Kjersti Toppe (Hordaland)
Nils T. Bjørke (Hordaland)
Liv Signe Navarsete (Sogn og Fjordane)
Jenny Klinge (Møre og Romsdal)
Heidi Greni (Sør-Trøndelag)
Marit Arnstad, Parlamentarisk leder (Nord-Trøndelag)
Willfred Nordlund (Nordland)
Siv Mossleth (Nordland)
Sandra Borch (Troms)
Geir Adelsten Iversen (Finnmark)
Kontaktinfo finner du her:

I regjering i 21 år - nest lengst i regjering av partiene etter krigen
Senterpartiet har vært i regjering i 7631 dager etter 2. verdenskrig:
John Lyng, 28. august 1963 – 25. september 1963; 29 dager
Per Borten, 12. oktober 1965 – 17. mars 1971; 1983 dager
Lars Korvald, 18. oktober 1972 – 16. oktober 1973; 363 dager
Kåre Willoch, 8. juni 1983 – 9. mai 1986, 1067 dager
Jan P. Syse, 16. oktober 1989 – 3. november 1990, 384 dager
Kjell M. Bondevik, 17. oktober 1997 – 17. mars 2000, 883 dager
Jens Stoltenberg​, 17. oktober 2005 – 16. oktober 2013, 2922 dager
Det betyr at Sp har vært over 20 år i regjering, det mangler 34 dager på å ha sittet i regjering i 21 år.

Senterpartiet har tre nivåer:
• 390 lokallag – finnes i de fleste kommunene i landet, med eget styre som leder arbeidet. Velger utsendinger til nominasjonsmøter og årsmøtet i fylkespartiet.

• 17 fylkeslag – representert i samtlige 19 fylker og samordnes av et eget fylkesstyre som organiserer aktivitetene. Fylkeslaget velger utsendinger til landsmøtet i Senterpartiet, og oppnevner nominasjonskomité for fylkestings- og stortingsvalg. Nominasjonen skjer på et eget nominasjonsmøte med representanter valgt fra lokallagene.

• Hovedorganisasjonen – samordner arbeidet i partiets høyeste organer – landsmøtet, landsstyret, sentralstyret og arbeidsutvalget. Holder også tett kontakt mot stortingsgruppen og Sps medlemmer av Regjeringen når Sp deltar der. Stortingsgruppen har sitt eget sekretariat.

Senterbevegelsen består av:
· Senterpartiet
· Senterungdommen, vår ungdomsorganisasjon, med separat medlemskap
· Senterkvinnene, for alle kvinnelige medlemmer av partiet
· Samepolitisk råd, for medlemmer av partiet som er registrert i samemanntallet.
· Senterpartiets Studieforbund