Valgkampstøtte og regnskap

Innkommet partistøtte rapporteres i valgår løpende til Statistisk Sentralbyrå, og kan leses her:

https://www.partifinansiering.no/arlige-bidrag/

Her finner du Senterpartiets og Senterungdommens regnskap - både for sentralt, for fylkeslaga og for kommunelaga:

https://www.partifinansiering.no/regnskap/

Her finner du retningslinjer for bruk av tilskudd til partigruppene samt regnskap på Stortinget:

https://stortinget.no/no/Stortinget-og-demokratiet/Organene/Partigruppene/Arsregnskap-for-stortingsgruppene/


31.januar 2017