Meny
Bli medlem

18 av 18 kommuner i Telemark vil tape på omleggingen av selskapsskatten!

Sist endret: 27.09.2020 #Telemark
Finansdepartementets beregninger viser at i fylkene Østfold, Hedmark, Oppland og Telemark vil alle kommuner tape på omleggingen.

Regjeringen får i dag stortingsflertallets støtte til å tilbakeføre deler av selskapsskatten til kommunene i forbindelse med behandlingen av Kommuneproposisjonen for 2016. Senterpartiet har bedt Finansdepartementet å beregne fordelingsvirkningene for kommunene. Svaret viser at 40 kommuner får en gevinst, mens de øvrige 388 taper på regjeringens opplegg. 

- Jeg fryktet at forslaget fra regjeringen ville slå negativt ut for mange kommuner, men at de legger fram forslag som gjør 9 av 10 kommuner til tapere er oppsiktsvekkende. Vi vet at Høyre og Fremskrittspartiet har programfestet kommunal selskapsskatt, men forslaget de har lagt fram viser at partiene er så opptatt av sine ideologiske eksperimenter at de er blitt blindet for de negative konsekvensene, sier Heidi Greni.

Finansdepartementets beregninger viser at i fylkene Østfold, Hedmark, Oppland og Telemark vil alle kommuner tape på omleggingen. I Vestfold, Nord Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark ville en av kommune få gevinst, resten blir tapere. Rogaland er «vinnerfylket», siden det her er 7 av fylkets 26 kommuner som kommer positivt ut.

- Senterpartiet forslag om at omleggingen av selskapsskatten legges bort, får dessverre ikke Stortingets støtte. Jeg tror likevel den store omfordelingen av kommunerammene som regjeringen legger opp til, vil føre til en ny debatt når saken endelig skal behandles neste år, sier Heidi Greni, som viser til at KS i sin kommentar sier at regjeringens forslag vil få liten betydning for kommunenes tilrettelegging for næringslivet, sier Greni.

Fagforbundet uttrykte i Stortingets høring bekymring fordi regjeringens forslag til kommunal selskapsskatt vil gi økte kommunale inntekter dersom kommunene privatiserer tjenesteproduksjonen. Dette fordi modellen bygger på at vekst i lønnsutbetalingene til private bedrifter skal gi grunnlag for utbetaling av selskapsskatt til kommunen. 

- Jeg vet at regjeringen gjerne vil sette bestemor ut på anbud og at privatisering av velferdstjenestene er et overordnet mål for Høyre og Fremskrittspartiet. Likevel hadde jeg ikke trodd de ville premiere konkurranseutsetting av offentlig virksomhet gjennom å innføre kommunal selskapsskatt som virkemiddel, avslutter Heidi Greni.