Meny

2,2 millioner til indre Agder

Sist endret: 16.03.2017
Kommunal- og regionaldepartementet tildeler fylkeskommunane 15 millionar kroner for å gje mindre kommunar i distrikta større kapasitet til å utvikle lokalsamfunna. Målet er å auke kommunane sin innsats i utviklinga av lokalsamfunn som er attraktive for innbyggarar og næringsliv. Bruken av midlane skal ta utgangspunkt i behov og planar i kommunane. Av desse midlene går 2,2 millioner til Agder, fordelt på Vegårshei, Valle, Bygland, Åseral, Hægebostad og Audnedal.

 

st-Agder

Åseral, Audnedal og Hægebostad

1,1

Aust-Agder

Vegårdshei, Valle og Bygland

1,1