Meny
Bli medlem

2 på tinget i 2017 - Gunn Iversen Stokke og Geir Arild Espnes på topp for Sør Trøndelag Senterparti!

Sist endret: 27.09.2020
Nominasjonskomiteen i Sør Trøndelag Senterparti legger frem følgende innstilling til nominasjonsmøtet.

1 Gunn Iversen Stokke      1959                 Skaun                        

2 Geir Arild Espnes            1957                Oppdal         

3 Marte Løvik                      1975                Trondheim     

4 Vegard Frøseth Fenes     1996                Senterungdommen / Trondheim                     

5 Jorid Jagtøyen                  1971               Melhus        

6 John Husdal                      1960               Åfjord     

7 Lars Peder Hammerstad   1965               Hitra       

8 Elisabeth Selås                 1969               Agdenes       

9 Mikael Forselius                1974               Røros     

10 Mariell Toven                  1989                Trondheim         

11 Ole Herman Sveian        1974               Malvik   

12 Mari Storm Myrmæl       1996               Meldal                                          

13 Knut Arne Strømøy         1957               Frøya     

14 Odd Jarle Svanem          1955              Hemne     

15 Rasmus Skålholt              1968             Orkdal    

16 Liv Darell                          1958             Rissa   

 

Gunn Iversen Stokke er i dag fylkesvaraordfører i Sør Trøndelag og har lang erfaring i lokal og regional politikk. Gunn har god samfunnsforståelse og erfaringer fra styrearbeid i Helse Midt Norge, kultur og frivillighetsområdet, landbrukets næringsorganisasjoner med flere.

Geir Arild Espnes jobber i dag som professor / leder for Senter for helsefremmede forskning på NTNU, har erfaring fra lokalpolitikken i Oppdal og sitter i dag i Sør Trøndelag Senterparti sitt fylkesstyre.

Begge har stor arbeidskapasitet, er engasjerte og motiverte og ser frem til å gjøre en stor innsats for å sikre Sør Trøndelag Senterparti et godt valgresultat.

Nominasjonskomiteen for Sør Trøndelag Senterparti har gjennomført en prosess i tråd med Senterpartiets vedtekter og retningslinjer. Utover dette har komiteen gjennomført intervju med flere kandidater.

Komiteen ble i starten av arbeidet enige om å fremme en felles innstilling for nominasjonsmøtet, og at man ved eventuelle uenighet skulle avgjøre med flertallsavstemning. Når det gjelder rekkefølgen har komiteen tatt hensyn til innspill fra lokallagene, intervjurunde samt kjønnsbalanse og geografi.

Komiteen vil gjøre oppmerksom på at det var uenighet om førsteplassen og det var to forslag på kandidater, Gunn Iversen Stokke og Heidi Greni. Flertallet på fire gikk for Gunn Iversen Stokke og mindretallet på tre gikk for Heidi Greni.

Nominasjonskomiteen mener med dette å ha fremmet et godt motivert lag som vi har tro på vil gjøre en stor innsats for å sikre Sør Trøndelag Senterparti to på tinget ved stortingvalget 2017.

Nominasjonsmøtet til Sør Trøndelag Senterparti avholdes på Thon Hotel Prinsen Trondheim, lørdag 26 november kl 11.00.

For ytterligere kommentarer ta kontakt med leder av nominasjonskomiteen Arne Braut på tlf: 917 32 770   

Gunn Iversen Stokke tlf: 415 01 606

Geir Arild Espnes tlf: 901 65 153