Meny
Bli medlem

20 års jubileum for Vest-Telemark-Rådet

Sist endret: 27.09.2020 #Telemark
Det har vært spennende å følge utviklingen av Vest-Telemarkrådet som politisk verksted. Dere har blitt mer og mer velorganiserte og tydelige i deres egen strategi for utvikling av regionen. ? Slik sett; et viktig distriktspolitisk organ, sa fylkesordfører Terje Riis Johansen i sin hilsingstale.

Vest-Telemarkkonferansen / 20-årsjubileum for Vest-Telemarkrådet

Vest-Telemark er en kommuneregion med én felles historie.
Dere  samarbeider om å skape en god plass å arbeide, bo og leve.

Vest Telemark-Rådet spiller en viktig rolle i arbeidet med å gjøre Vest-Telemark til en enda bedre bosted –
For både folk og næringsliv!
.

Det har vært spennende å følge utviklingen av Vest-Telemarkrådet som politisk verksted.
Dere har blitt mer og mer velorganiserte og tydelige i deres egen strategi for utvikling av regionen.
– Slik sett; et viktig distriktspolitisk organ.


Saksfeltet deres er bredt – men skulle jeg nevne en sak;
 –så blir det samferdsel.
Her oppfatter jeg dere som kompromissløse forkjempere for å lette fremkommeligheten i Vest –Telemark.
Slik sett passer det bra å feire (20 år) i det vi opplever tidenes satsing på vest-telemarks hovedpulsåre : E134!
    -Med: Århus Gvammen.
    -Seljord-Åmot
    -Grungedal
-Samt viktige forbedringer utenfor eget fylke på gang – er vi inne i en meget god stim for E134.
    Det skal dere ha deres store del av æren for.

Trendene i dag kan syntes å gå i retning av økende sentralisering og overføring av ressurser fra distrikt til sentrale strøk.
Prognosene på befolkningsutviklingen i Norge de neste årene viser en åpenbar potensiell sentralisering.
Det er ikke bra for verken norge, Telemark eller Vest-telemark.
Vest-Telemarksrådet kan her gjøre en forskjell.
    Jeg håper dere gjør det!
Også  generelt vil vi i fremtiden vil vi ha behov for sterke talsmenn som jobber for å ivareta distriktenes interesser i Telemark.

Regionrådene i fylket utgjør formelt sett ikke noe eget forvaltningsnivå…
Likevel har dere i Vest-Telemark skapt et handlingsrom for dere selv… og på den måten gjort dere relevante.

For oss er Vest-Telemarkrådet et viktig kontaktforum og bindeledd mellom kommune og fylkeskommune.
Jeg opplever at dere med sterkt samhold og felles front er flinke til å delta, være synlige og ytre deres meninger på våre politiske arenaer.

Så vil det nok alltid være slik at det er en utålmodighet i kommuneTelemark om:
bidrag, tilstedeværelse og engasjement  
fra både fylke, storting og regjering
i forhold til de utfordringene som er.
    Slik også i Vest-Telemark i forhold til fylkeskommunen.
    Vi skal bli utfordret.
Men jeg håper virkelig Telemark Fylkeskommune oppleves å bidra til utvikling i vest-telemark.
Det skal vi!  
-Jeg mener vi tok innspillene deres på alvor i forbindelse med arbeidet med ny skolestruktur i fylket vårt.
-Vårt grep med å samle skolene i vest-telemark under felles adm er og et forsøk på å få en mer helhetlig skolepolitikk innenfor vest-telemark.
-Jeg mener vedtaket om å investere 100 mill ekstra til våre fylkesveier var bra for vest-telemark. Det har vært mye dårlig fylkesvei her.
 Mye gjenstår, men….
-Så har vi en stor ambisjon om å skape mer næring sammen med dere.
Med både:
 ny landbruksmelding,
ny reiselivsplan
 og etableringen av Invest in Telemark og Telemark Offshore
så forsøker vi å løfte næringsarbeidet i fylket vårt.
Dette må vi lykkes med.
Og vi har veldig lite å tape på å prøve enda hardere!
Jeg mener vekst i vest Telemark primært handler om en kort setning:
        -Bedre  infrastruktur  som grunnlag for mer næring.

Gratulerer med dagen!