Meny
Bli medlem

215 mill til bedre kollektivtransport i Grenlandsregionen

Sist endret: 27.09.2020
- Regjeringen vil bidra med belønningsmidler til Grenland for å nå målet om at veksten i persontransporten i byområdene skal tas med kollektivtransport, sykling og gange, sier samferdselsminister Marit Arnstad.

Dette sier samferdselsminister Marit Arnstad i forbindelse med at Samferdselsdepartementet ønsker å inngå en ny fireårig avtale med Telemark fylkeskommune og kommunene Skien, Porsgrunn, Bamble og Siljan om tilskudd på til sammen 215 millioner kroner fra Belønningsordningen.

Avtalen skal gjelde for perioden 2013-2016. For 2013 skal byområdet tildeles 35 millioner kroner. 60 millioner kroner tildeles per år de tre neste årene.

En forutsetning for avtalen er at byområdet oppnår målet om at biltrafikken ikke skal øke i avtaleperioden. Dette er i tråd med målene i Stortingets klimaforlik fra 2012 og i Nasjonal transportplan 2014-2023.

Formålet med den statlige Belønningsordningen for bedre kollektivtransport og mindre bilbruk i byområdene er å stimulere til bedre framkommelighet, miljø og helse i storbyområdene. Dette skal oppnås ved å øke antallet kollektivreiser på bekostning av reiser med personbil.

Grenlandsregionen har tidligere mottatt ettårige tildelinger fra Belønningsordningen.

Brev av 7. august 2013 fra Samferdselsdepartementet til Telemark fylkeskomm: Svar på søknad om belønningsmidler fra Grenland (pdf)

Samferdselsdepartementets temaside om belønningsordningen