Meny
Bli medlem

215 mill til kollektivtransport, sykling og gange i Nedre Glommaregionen

Sist endret: 27.09.2020
- For å løse transportutfordringene i Nedre Glomma-regionen i årene framover, er det viktig å legge til rette for at veksten i persontransporten i byområdene skal tas med kollektivtransport, sykling og gange, sier samferdselsminister Marit Arnstad.

Samferdselsdepartementet har i dag skrevet under en fireårig avtale om tilskudd fra belønningsordningen på til sammen 215 millioner kroner med Nedre Glommaregionen ved Østfold fylkeskommune og kommunene Fredrikstad og Sarpsborg. Avtalen skal gjelde for perioden 2014-17. I 2014 skal byområdet tildeles 60 millioner kroner, 50 millioner kroner i 2015 og 2016, og 55 millioner kroner i 2017.

En forutsetning for avtalen er at byområdet forplikter seg til å oppnå målet om at all vekst i persontransport skal skje med kollektivtransport, sykling og gange, med utgangen av 2013 som referansepunkt. Dette er i tråd med målene i Stortingets klimaforlik fra 2012 og i Nasjonal transportplan 2014-2023.

Formålet med den statlige Belønningsordningen for bedre kollektivtransport og mindre bilbruk i byområdene er å stimulere til bedre fremkommelighet, miljø og helse i storbyområdene. Dette skal oppnås ved å øke antallet kollektivreiser på bekostning av reiser med personbil.