Meny
Bli medlem

43 prosent sjølforsyningsgrad på norsk mat

Sist endret: 27.09.2020 #Telemark
Mat har vi nok av. Mer enn nok, vi blir stadig feitere. Så hvorfor bryr seg om at tall fra Helsedirektoratet viser at den norskproduserte delen av matvareforbruket var nede i 43 prosent for 2012. 43%! Det er den laveste selvforsyningsgraden på flere tiår.

Det er den laveste selvforsyningsgraden på flere tiår. Kineserne kjøper opp store jordbruksarealer i øst- Europa. Hvorfor det tro? De har forstått det kan komme tider der matjord er makt. Dette er alvorlig nytt for AS Norge. Idyllen med fred er skjør mange plasser i verden utenfor våre velfylte kjøleskap her i nord. Uroligheter, krig og klima kan fort gjøre importen av mat både vanskeligere og uetisk. Vi må øke matproduksjonen og ta hele landets ressurser i bruk. Beredskapshensyn må vektlegges sterkere. Senterpartiet forventer dagens regjering følger opp opptrappingen fra siste års jordbruksavtale og sikrer primærnæringene et grunnlag for å satse langsiktig. I Norge utgjør dyrka mark kun 3% av landarealet, noe som gjør matjord dyrebar. Årlig bygges det ned  matjord  tilsvarende 1550 fotballbaner. Vi trenger ikke flere Ikea på dyrebar matjord, eller matjord som blir til hestebeite. Matjorda må brukes til det den er til- å produsere mat!