Meny
Bli medlem

500.000 færre skal betale formuesskatt

Sist endret: 27.09.2020
I løpet av de neste fire årene skal 500.000 færre enn i dag betale formuesskatt, om Sp får bestemme. - Regjeringen har hevet bunnfradraget jevnt og trutt siden 2005, fra 150.000 til 870.000 kr i dag. Det er en vei vi ønsker å fortsette på. Vår ambisjon i første omgang er å heve nivået til 2,5 millioner, sier Borten Moe.

Ved et slikt grep vil drøye 100.000 betale formuesskatt i Norge, ifølge Borten Moe, skriver Nationen.

Formuesskatt er blant høstens heteste valgkampsaker, og et ofte gjentatt slagord fra Ap er at de rødgrønne vil prioritere velferd framfor skattekutt til de rikeste. Det å fjerne formuesskatten vil bety skattekutt i de store byene, og ikke i distriktene, ifølge Sp-leder Liv Signe Navarsete, skriver Nationen.

Borten Moe sier effekten av å øke bunnfradraget til 2,5 milliarder, vil ha mest effekt i Oslo, men også være rimelig spredt i hele landet.

- De fleste som får skattelette er privatpersoner, men også svært mange selvstendig næringsdrivende. Skatteletten vil være større for selvstendig næringsdrivende enn for privatpersoner. Det legger til rette for investering i næringsliv, arbeidsplasser og verdiskaping, sier Borten Moe til Nationen.

- Sp går til valg på at vi vil se på skattlegging av finansnæringen. Den er per dags dato ikke skattlagt. Det er også noe regjeringen har varslet at den vil se på. Uten å si noe om modell eller nivå, kan det være verdt å minne om at Finanskriseutvalget foreslo en modell som ville ta inn 10—12 milliarder kroner, sier Borten Moe til Nationen.

 

Fakta:

  • Senterpartiet har i mange år arbeidet for å redusere eller fjerne formuesskatten på ”arbeidende kapital”. Dette målet ligger fast, men det har i praksis vært en del utfordringer med å sette et slikt skille mellom arbeidende kapital og annen kapital.
  • Regjeringen har  løftet bunnfradraget. fra 151 000 til 870 000. På denne måten har en redusert antall som er berørt av formuesskatten. Etter Senterpartiets mening er dette likevel ikke nok.
  • For å gjøre det lettere for gründere og små og mellomstore bedrifter går Senterpartiet inn for å heve bunnfradraget ytterligere.
  • En løfting av bunnfradraget til 2,5 mill. vil reduserer antallet som betaler formuesskatt fra ca 650 000  til under 130 000.