Meny
Bli medlem

5000 statlig arbeidsplasser ut av Oslo

Sist endret: 27.09.2020
Senterpartiet foreslår i Stortinget i dag at 5000 statlige arbeidsplasser blir flyttet ut av Oslo, men blir stående alene om forslaget. Partiet begrunner forslaget med at det fra 2001 er etablert 10.000 nye statlige arbeidsplasser i Oslo, som har 29% av alle arbeidsplasser innen statlige etater og institusjoner.

 

Senterpartiet foreslår i Stortinget i dag at 5000 statlige arbeidsplasser blir flyttet ut av Oslo, men blir stående alene om forslaget.  Partiet begrunner forslaget med at det under regjeringene Bondevik II og Stoltenberg II er etablert 10.000 nye statlige arbeidsplasser i Oslo.  Byen har 29% av alle arbeidsplasser innen statlige etater og institusjoner, noe som er mer enn det dobbelte av Oslos andel av befolkningen.

 

- Jeg er skuffet over at ikke flere partier støtter Senterpartiet i vårt ønske om en bedre fordeling av statlige arbeidsplasser i hele landet.  Det er et paradoks at alle partier snakker om betydningen av å dempe presset på Oslo, mens det bare er oss som vil ta skikkelig grep for å gjøre noe med det, sier Heidi Greni.

Heid Greni er Senterpartiets kommunalpolitiske talsperson og saksordfører for representantforslaget fra Venstre om å flytte ut 1.000 arbeidsplasser, noe partiet bare ser ut til å få Senterpartiets subsidiære støtte til dersom partiets eget forslag ikke får flertall.

 

Senterpartiet får KrFs støtte til et forslag hvor Stortinget ber regjeringen gjennomføre tiltak som sikrer at samlet vekst i arbeidsplasser i eksisterende statlige institusjoner og etater skjer utenfor Oslo. Heidi Grene merker seg med undring av Venstre ikke støtter dette forslaget.  Regjeringspartiene har fått flertallet med seg på et forsiktig forslag om å utarbeide en strategi for lokalisering av statlige arbeidsplasser som kan bidra til å redusere presset i Osloregionen og styrke fagmiljø og kompetanse i hele landet.

 

- Stortingsflertallet nøyer seg med vage formuleringer og snakker om mål og strategier for å spre statlige arbeidsplasser til hele landet.  Problemet er at lignende forslag er vedtatt tidligere uten noe resultat. Stortinget må ville endringer gjennom å vedta forpliktende vedtak. Noe annet gir ingen resultater, sier Heidi Greni.