Meny
Bli medlem

Aakre sin tale til landsmøtet; Lokalsamfunn og nærmiljø

Sist endret: 27.09.2020
Jeg er stolt over å tilhøre et parti som snakker mye om gode nærmiljø og lokalsamfunn. Jeg er stolt over å tilhøre et parti som snakker om de små, nære tingene som er så viktig i den store sammenhengen og fellesskapet, og ser viktigheten av nærmiljø, utvikling, gode tilbud og trygghet for folk over hele landet!

Jeg har personlig et brennende engasjement for lokalsamfunn og nærmiljø, derfor har jeg valgt å engasjere meg. Som politiker har jeg som visjon å være med på å jobbe for lokalsamfunn der ungdom velger å bosette seg, stifte familie og skape sin egen beste framtid.

Det synes jeg er et av de viktigste indikatorene på et godt nærmiljø. Ungdom er kresen og setter store krav til muligheter og tilbud rundt seg.

Jeg har til oppfatning at ungdom stort sett ønsker å etablere seg på sitt hjemsted, men da må de føle at det er gode muligheter for dette. Dette er opp til oss politikere å legge til rette for!

Hva er det egentlig ungdom er opptatt av? Det kan jeg svare en del på. Jeg har nemlig, sammen med Nord-Trøndelag Senterungdom i vinter besøkt alle fylkets offentlige videregående skoler.

Der har vi pratet med ungdom over hele fylket, og vi har fått sett at det finnes et stort mangfold av interesser, forutsetninger og meninger blant ungdom. Det er derfor det er så viktig med et mangfold av lokalsamfunn.

Hvis jeg skal oppsummere noen av de tingene som ungdom i fylket er opptatt av for å trives i lokalsamfunnet, er det gode tilbud innen skole, arbeidsliv, botilbud og infrastruktur.

Jeg mener SP har den beste politikken for å sikre dette. Vi ser hvor viktig kommunen og fylkeskommunen er som tilbyder av tjenester innenfor disse tingene.

Vi ser blant annet viktigheten av å ha et mangfold innen studietilbud. I Nord-Trøndelag er det stor forskjell i behovet for type arbeidskraft fra kyst til fjell, fra store samfunn til små samfunn. Derfor må skolene, som også fungerer som fyrtårn innen fagmiljø i regionene, gjenspeile disse behovene. Derfor er det ikke størrelse eller brukertall som skal definere viktigheten av opprettholdelse av skoler så som i mange andre tilbud, slik som vi ser regjeringa har tendens til å gjøre.

Skole og næringsliv skal gå hand i hand, og vi må styrke fagutdanningen og sikre flere lærlingeplasser. Dette er fordi fagfolk er viktig som bygger av lokalsamfunn!

Til slutt vil jeg si at vi ikke skal tenke som regjeringa å snu kappa etter vinden, og sier at vi må tilpasse politikken etter utviklingen i samfunnet, nei, vi skal styre utviklinga til det beste for folket!

Vi skal ha gode tilbud innen skole, arbeidsliv, botilbud og infrastruktur definert av folket, for folket. Da får vi gode trygge nærmiljø!