Meny
Bli medlem

Aasa mottok Skoleierprisen for 2014!

Sist endret: 27.09.2020 #Hedmark
Aasa Gjestvang, fylkesråd for utdanning og Senterpartiet i Hedmark, mottok torsdag 6. mars Skoleierprisen 2014 for et systematisk arbeid med å få flere ungdommer gjennom videregående opplæring i fylket.

Hedmark fikk i dag Skoleeierprisen for 2014. Aasa Gjestvang, fylkesråd for utdanning i Hedmark og Tore Gregersen, fylkessjef for videregående opplæring i Hedmark tok i mot prisen fra kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen på Fornebu. Skoleierprisen deles ut hvert år fra Kunnskapsdepartementet og KS, kommunesektorens organisasjon.

Skoleierprisen deles ut hvert år fra Kunnskapsdepartementet og KS, kommunesektorens organisasjon. Prisen består av 250 000 kroner samt et grafisk trykk som vil få en hedersplass i fylkeshuset på Hamar.

Grundig arbeid
Kunnskapsminister Torbjøen Røe Isaksen hadde mange gode ord å komme med da han på vegne av juryen delte ut prisen til Hedmark fylkeskommune. De får prisen for sitt grundige arbeid med å få flere ungdommer til å gjennomføre det videregående skoleløpet.
– Det systematiske kvalitetsarbeidet vises igjen på resultatsiden i Hedmark, sa Røe Isaksen, og viste til at ved de 14 videregående skolene kan dokumentere en positiv utvikling de siste årene. 69 prosent av kullet som startet opp i 2006 gjennomførte det videregående skoleløpet, mens tallet for 2001-kullet var 62 prosent.
Videre har Hedmark lykkes i å ha et lavt antall sluttere.
– Dette har Hedmark lykkes med fordi en har spisset sine mål og ambisjoner, sa Røe Isaksen. Kunnskapsminister Torbjøen Røe Isaksen hadde mange gode ord å komme med til Hedmark fylkeskommune arbeid med å få flere ungdommer til å gjennomføre det videregående skoleløpet.

– Stor anerkjennelse
– Dette er en stor anerkjennelse av et langsiktig og systematisk arbeid. Samtidig er ikke denne prisen et resultat av et enkelt prosjekt eller enkelttiltak. Prisen er en anerkjennelse av et systematisk og bevisst skoleeierefokus, helt fra fylkestinget og ned i det enkelte klasserom, sier Aasa Gjesvang, som er fylkesråd for utdanning i Hedmark fra Senterpartiet. Denne posisjonen har hun hatt siden 2007.
Politikerne i Hedmark har gjennom en opplæringspolitisk plattform og årlige tilstandsrapporter satt målene og fulgt dem opp.
– Vi har bygget kunnskap hos politikerne om begreper og årssakssammenhenger og politikerne har fått veiledning i hva som er relevant styringsinformasjon, sier Gjestvang.
Hun peker på at etter hvert har tilstandsrapporten blitt fylkestingets viktigste styringsverktøy som skoleeiere.

– Et lite under!
– Vi har gått en lang veg i vårt skoleeierskap de siste årene, sier Gjestvang og minner om at Hedmark har laveste andel av den voksne befolkningen med høyere utdanning av alle fylker og svake grunnskoleresultater.
– Med dette som bakteppe er vår framgang og gjennomstrømningsresultater i videregående skole et lite under - samtidig som vi viser at det faktisk går an å lykkes! Så denne prisen gir oss anerkjennelse og ekstra pågangsmot for å nå nye høyder. Og vi skal fortsette den samfunnsmessige bevisstgjøringen om at kunnskap avler kunnskap, avslutter Gjestvang.

God samhandling
Tore Gregersen, fylkessjef for videregående opplæring i Hedmark fylkeskommune sier arbeidet i Hedmark har skjedd i meget god samhandling mellom politisk og administrativ ledelse.
– Vi har langsiktig politisk styring som gir oss i administrativ ledelse noen gode politiske vedtka å sparke i fra. Vi har bygd stein på stein i et systematisk resultatorientert arbeid sier Gregersen, som forteller at det gjennom både utviklingsplaner, styrings- og utviklingsdialogen en har med skolene, har et resultatfokus som også understøttes av alle tiltakene som settes inn.

– Et Hedmarkstog på skinner
– Det et utrolig hyggelig at dette arbeidet verdsettes gjennom denne prisen. Vi har også utviklet et godt samarbeid mellom forvaltningsnivåene kommuner og fylkeskommunen, både administrativt og skolenivå. Spesielt hyggelig er det da også at Hamar kommuen er tildelt skolelederprisen, sier Gregersen.
– Det bygges både ny E6 og dobbeltsporet jernbane langs Mjøsa og inn i Hedmark nå. Med disse prisene kan en vel si at dobbeltsporet allerede er tatt i bruk. Hedmarkstoget er i siget. Tusen takk for Skoleeierprisen 2014, sier Gregersen.

Fakta om Skoleeierprisen 2014
• Formålet med prisen er å stimulere kommuner og fylkeskommuner til å drive et aktivt, systematisk arbeid for å utvikle kvaliteten i skoletilbudet.
• Kriteriene for prisen har vært utformet noe forskjellig fra år til år.
• Hovedtemaene er pedagogisk utvikling, fysisk og psykososialt miljø, oppfølging og evaluering, rekruttering og utvikling av ansatte og ledere.
• Første gang utdelt i 2003.