Meny
Bli medlem

Advarer lokalpolitikerne

Sist endret: 27.09.2020
? Reiselivet må ikke bli offer for politisk spill, sier Sps næringspolitiske talskvinne Irene Lange Nordahl til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

I dag er det 250 destinasjonsselskaper i Norge. Dette vil regjeringen halvere i løpet av de neste fem årene. Målet er seks landsdelsselskaper, som dagens Nordnorsk reiseliv og Fjord Norge, og minst tre, maks åtte destinasjonsselskaper i hver landsdel. Det er satt av 15 millioner kroner i statsbudsjettet for å komme i gang med dette strukturarbeidet, skriver ANB.

– Vi bruker en milliard kroner årlig på reiselivet, og målet er at disse pengene skal brukes mer effektivt, til beste for næringen, sier Lange Nordahl til ANB.

Hun understreker at det er reiselivsnæringen selv som skal kunne oppnå en bedre vekst og utvikling som følge av færre og mer robuste destinasjonsselskaper.

– Det er næringens behov som skal telle. Fylkeskommuner og kommuner trekkes også inn i arbeidet, men nå er det særlig viktig at politiske aktører ikke begynner å trekke kunstige grenser, det være seg mellom kommuner eller fylker, mener Lange Nordahl.

Spesielt i Nordland skal det være diskusjon rundt slike grenser, skriver ANB.