Meny
Bli medlem

Advarer mot dramatiske endringer i skolen

Sist endret: 27.09.2020 #Oppland
-Det er ingen grunn til å dramatisere resultatene av PISA-undersøkelsen. Til tross for en marginal nedgang i resultatene i matematikk og naturfag, er hovedresultatet at de norske resultatene er stabile og på OECD-nivå. Det er gledelig at den positive tendensen i lesing fortsetter, sier Anne Tingelstad Wøien.

 

 

 

Det er viktig å huske at det er igangsatt viktige tiltak i skolen for å heve læringsutbyttet i realfag de seinere åra. Effekten av disse viser seg først på lavere årstrinn og har ennå ikke gitt full effekt for de 15-åringene som ble testet i 2012, som denne PISA-undersøkelsen omfatter. – Jeg vil derfor advare den nye kunnskapsministeren å forsøke å kaste politisk mynt på resultatene av denne undersøkelsen og å gjøre drastiske endringer. Dette vil kun skape uro i skolen og virke ødeleggende for det målrettede arbeidet som allerede er i gang, sier skolepolitisk talsperson i Sp, Anne Tingelstad Wøien.

 

Det er flere gledelige funn i undersøkelsen som viser at læringsmiljøet i norsk skole er godt. Blant annet er uro og bråk i klasserommet vesentlig lavere enn ved tidligere undersøkelser. – Det viser at innsatsen for bedre klasseromsledelse og bevissthet om dette på ungdomstrinnet har gitt resultater, sier Wøien. Dette gir et godt grunnlag for å bedre de faglige resultatene framover.

-Når det gjelder mattematikkresultatene, så er det først og fremst i anvendelse av kunnskap som elevene sliter. -Dette viser at relevant og en praktisk tilnæring til faget er nødvendig. - Det kan vi lære av den finske skolen, sier Wøien.