Meny

Agderlandbrukets framtid

Sist endret: 16.03.2017
Vi er oppvokst på gård og med dyr rundt oss. Vi deler et engasjement for et sterkt norsk landbruk over hele landet. Norge trenger et mangfoldig og levende landbruk. Vi frykter en utvikling i retning av det danske industrilandbruket. Høstens valg er et matvalg, og derfor stiller vi til valg for Senterpartiet.

Landbruket på Agder er på mange måter så langt unna det danske som du kan komme. Slik naturen er, med spesielle naturgitte forutsetninger, er det begrensninger som gjør at stadig større maskiner ikke nødvendigvis vil hjelpe på bondens hverdag. Jordene er små, teigene er mange og andelen leiejord er høy. Mangesysleri har vært agderbondens varemerke. Det er langt fra Setesdals heiegårder til de flate danske jordene. Dette er kvaliteter det er viktig å ta vare på.

Dansk industrijordbruk, som blant annet Fremskrittspartiet har sett på som en fasit, er svært annerledes. Alle som har vært i Danmark og sett utover de store jordene skjønner det. Likevel er det mer enn naturen som setter sitt preg på jordbruket i Danmark. Landbruket er dreid bort fra å være en biologisk produksjon til å bli industri. I gjennomsnitt har den danske bonden 22 millioner i gjeld, gigantgårder og svak lønnsomhet. På Agder er det vel aldri bygd noe fjøs som koster i nærheten av like mye.

Industridreiningen av jordbruket har ikke bare redusert lønnsomheten, men den setter også kravene til dyrevelferd på prøve. Dårlig lønnsomhet gjør at man må balansere dyrevelferden opp mot økonomien. De danske kravene til dyrevelferd er svakere unna de norske, og det er ikke nødvendigvis er deilig å være gris i Danmark. I hvert fall ikke dersom grisen er vant til norske dyrevelferdskrav. De siste årene er disse strammet inn, samtidig som det er tatt grep for å styrke bondens økonomi. Dette arbeidet er på ingen måter ferdigstilt, men vil kreve arbeid også framover.

Norsk landbruk har vist en enestående evne til omstilling og effektivisering. Agderbonden opplever nå en hverdag hvor dette blir vanskeligere og vanskeligere. Når traktor og maskiner blir så store at de ikke kommer utpå jordene sier det seg selv at det blir vanskelig å holde tritt med områder med store flate jorder. Kutt i budsjettmidler vil derfor svi ekstra hardt her. Derfor trenger Agder og landbruket på Agder stortingsrepresentanter som forstår disse utfordringene. En blåblå regjering vil kunne bli agderjordbrukets banesår.