Meny

Alle alltid på

Sist endret: 16.03.2017
Fædrelandsvennen skriver 5. feb om viktigheten av at den digitale infrastrukturen fungerer. Mobil- og bredbånd er blitt en selvfølge i vår hverdag, men fremdeles er ikke ?Alle alltid på?. Heldigvis gjøres det et løft i regionen, men vi må sørge for at Agder alltid er en spydspiss på digital kommunikasjon.

 

Beredskap og sikkerhet har etter 22. juli blitt satt mer på dagsorden. Her er diskusjoner om hvor det skal være dekning sentralt. Skal det være bare i byene? Bare der det bor folk? Langs alle veier? Toglinjer? Eller bør man også tenke på steder der det utføres arbeid og varsling kan være avgjørende? For Senterpartiet er det et mål med dekning overalt, og på Agder gjøres det en jobb for å komme nær dette.

Digital kommunikasjon er en del av framtida. For meg er mobildekning og raskt bredbånd et viktig krav for valg av bosted, - på samme måte som det for noen generasjoner siden var snakk om innlagt strøm. Selv om Agder ligger i front nå er det ingen grunn til å sakke akterut. Når min generasjon skal slå seg ned vil det være et krav om enda raskere bredbåndsløsninger. Her må hele regionen, - både by og land, sikres muligheten til å være attraktiv.

 

-Kåre Gunnar Fløystad