Meny
Bli medlem

Alle barn må få reise på leirskole!

Sist endret: 27.09.2020 #Oppland
Det å få delta på leirskole er en unik opplevelse og har en stor verdi både for den enkelte elev, men også for hele elev- og skolemiljøet

 

Husker du at du var på leirskole? Husker du den spente stemningen i bussen på vei til leirskolen, borte fra mor og far en hel uke sammen med klassekamerater du kjente mer eller mindre? En annerledes «frihet» og et av de absolutte høydepunktene i grunnskolen! Leirskole bidrar til å skape trivsel, et godt miljø og gode minner for elevene. I tillegg får elevene ny kunnskap om alt fra biologi til samfunnsfag. Senterpartiet synes leirskole er så viktig vi har fremmet forslag om at alle elever skal ha rett til ett leirskoleopphold i løpet av grunnskolen.

Det er dessverre slik at mange kommuner velger å prioritere bort leirskole for elevene. Tall fra Grunnskolens Informasjonssystem (GSI) viser at 9,5 % av elevene i grunnskolen planla å reise på leirskole forrige skoleår. Imidlertid viser tall fra Norsk Leirskoleforening at tendensen til å sende elever på leirskole er synkende og at kommunene i svært ulik grad bidrar til finansieringen. Norsk Leirskoleforening viser til at i 2013 ble 10.000 elever rammet av kommunal reduksjon i tilskudd til leirskoleopphold, utelukkende begrunnet i kommuneøkonomi. Det innebærer at mellom 15 til 20 % av elevene ikke lenger får tilbudet om leirskoleopphold.

Leirskoleopphold var tidligere finansiert gjennom et øremerket tilskudd til kommunene. Etter at midlene ble lagt inn i rammetilskuddet til kommunene er det i dag kun tilskudd til lønn til de vertskommunene som har lærere som er ansatt ved leirskolene som finansieres særskilt over statsbudsjettet. Utover dette har ikke kommunene eller staten noen plikt til å dekke kostnadene ved leirskoleopphold og reise for elevene. Det er ingen hemmelighet at mange norske kommuner sliter med økonomien og at mange på grunn av dette velger å prioritere bort leirskole. Senterpartiet mener leirskole er for viktig til å prioritere bort. Kommunene får noe tilskudd i dag, og i tillegg har Senterpartiet lagt inn 100 millioner kroner i vårt alternative budsjett til nettopp dette. 

Vi vet at mange skoleklasser og elever er flinke til å samle inn penger til slike opplevelser. Likevel er det slik at det ofte blir foreldrene som må ta kostnaden ved leirskoleopphold. Da bryter vi med gratisprinsippet og belaster familier som ikke har økonomi til å bære en slik kostnad. Resultatet blir ofte at ikke alle ungene får delta på leirskole. Slik vil vi ikke ha det. Leirskoleopphold er for viktig for elevene til at det skal være opp til foreldrenes økonomi om de får anledning til å delta eller ikke.

Det å få delta på leirskole er en unik opplevelse og har en stor verdi både for den enkelte elev, men også for hele elev- og skolemiljøet. I en tid der vi ser at psykiske helseproblemer er økende også i skolen er det viktig at vi i alle fall tar oss tid og råd til å sende elevene på leirskole og gi de gode minner, kunnskap om hav, fjell og medmennesker, opplevelse av samhørighet og ei ukes frihet fra den alminnelige hverdagen. Det har vi råd til!

 

Anne Tingelstad Wøien

Stortingsrepresentant, Senterpartiet