Meny
Bli medlem

Alle domstolene må styrkes

Sist endret: 27.09.2020
Det er viktig å sørge for at domstolene er effektive, og at det er tilrettelagt for smidig kommunikasjonen mellom aktørene i ein rettssak, sier Jenny Klinge, justispolitisk talskvinne i Senterpartiet.

Det nye prosjektet «Digitale domstoler» skal sørge for digitalisering av saksbehandlingen i domstolene, og er i første omgang planlagt for Høyesterett, lagmannsrettene og de tolv største tingrettene. Senterpartiets justispolitiske talskvinne ønsker at prosjektet utvides også til de små og mellomstore tingrettene.

- Det er veldig positivt at et slikt prosjekt i domstolene nå kommer i gang, men prosjektet skal gjennomføres over seks år, og vi kan ikke risikere at de mindre tingrettene blir hengende etter, sier stortingsrepresentanten fra Senterpartiet.

Hun viser til at vi har over 60 tingretter i Norge, og at det er behov for digitalisering av saksbehandlingen i alle domstolene.

-Nå har vi sett en økonomisk styrking av politiet, men det er viktig å se på hele straffesakskjeden. Derfor har Senterpartiet i vårt alternative statsbudsjett satt av midler til at alle tingrettene inkluderes i prosjektet «Digitale domstoler». I tillegg har vi foreslått ekstra midler til flere årsverk i tingrettene, samt midler til å redusere lønnsgapet mellom jordskiftedommere og tingrettsdommere, avslutter Klinge.