Meny
Bli medlem

Alle trenger mat, alle trenger bonden

Sist endret: 16.03.2017 #Oppland
Våren har kommet for fullt, som et av mange vårtegn er jordbruksforhandlingene nå i gang, fredag la bondeorganisasjonene fram sitt krav til staten.

Kort sagt handler det om hvilke inntektsmuligheter norske matprodusenter skal ha. Matprodusentene er selvstendig næringsdrivende som ikke forhandler om inntekt, men inntektsmuligheter, de må hele tiden tenke hvordan de skal effektivisere og modernisere for å få en best mulig drift. Jordbruksforhandlingene handler om hvorvidt vi skal øke matproduksjon i Norge, om vi skal ha et landbruk i hele landet og om det skal være rom for både store og små gårdsbruk i Norge. Da må inntektsgapet mellom landbruket og andre grupper reduseres. Senterpartiet mener staten må legge til rette for at de skal ha inntektsmulighet som gjør at vi kan øke norsk matproduksjon. Det finnes nesten ikke bedre utgangspunkt for ren og trygg matproduksjon enn det vi har i Norge. Det krever en politikk som utnytter de naturgitte mulighetene vi har i hele landet. Dette krever forutsigbare rammebetingelser som er tilpasset vårt langstrakte land. Dette har Senterpartiet stått i front for i mange år

Norsk matproduksjon handler ikke bare om at vi skal ha nok mat i Norge.  I følge FNs matvareorganisasjon FAO, er det omlag 1 milliard mennesker i verden som ikke har nok mat. Fylkene hvor bøndene er mest misfornøyd med lønnsomheten er også de fylkene hvor mest jordbruksareal har gått ut av drift i perioden 2000-2014. Det viser at lønnsomhet og arealavgang henger tett sammen, og at lønnsomhet er avgjørende for økt matproduksjon med grunnlag i norske ressurser. Senterpartiet mener at hvert land har en plikt til å produsere mat til egen befolkning. Norge er et stort og mangfoldig land, de ulike landsdelene har ulike forutsetninger for matproduksjon – det må tas hensyn til. I Gudbrandsdalen er melkeproduksjon og beitebruk bærebjelken, bærekraftig forvaltning av ressursene våre er et politisk ansvar.

Det blir aldri umoderne å spise mat, derfor finnes det ikke noe mer framtidsrettet enn å produsere mat. Bøndene må vite at samfunnet verdsetter jobben de gjør. Jordbruksoppgjøret handler i bunn og grunn om hva slags mat norske familier skal spise. Det handler om norske arbeidsplasser. Og det handler om at Norge fortsatt skal være det Norge vi kjenner. Derfor står Senterpartiet på matprodusentenes side!
Dette er grunnmuren for all utvikling i distrikts Norge.

Det kan gjerne vedtas flotte resolusjoner på landsmøter i disse dager om forskningsbasert og kunnskapsbasert politikk med lokal  verdiskaping  i fjell og utmark. Uten ett levedyktig landbruk i bunn blir dette aldri noe annet enn fagre ord. Årets krav er et minimum for hva som bør investeres i norsk matproduksjon. Skal vi nå stortingets mål om økt matproduksjon på norske ressurser må regjeringen i år innfri kravet til landbruket i sin helhet. Dersom det er samsvar mellom liv og lære, teori og praktisk politikk skulle ikke det være noe problem, spesielt for regjeringens største parti, eller???   

Bengt Fasteraune

Fylkesleder og sentralstyremedlem, Senterpartiet