Meny
Bli medlem

Alvorlig for norsk matproduksjon etter regjeringens ansvarsfraskrivelse

Sist endret: 27.09.2020
- Vi har forståelse for at landbruket valgte å bryte forhandlingene med regjeringen. Regjeringens tilbud var en provokasjon mot norsk matproduksjon - og tilbudet var ikke egnet til å nå målene Stortinget har vedtatt om økt norsk matproduksjon og et landbruk i hele landet, sier Geir Pollestad (Sp), leder av næringskomiteen.

 

 

Bondelaget og Bonde- og småbrukarlaget brøt i dag forhandlingene med staten om en jordbruksavtale for 2015. Det betyr at statens tilbud mest sannsynlig sendes til stortinget uendret

 

Vi har forståelse for at landbruket valgte å bryte forhandlingene med regjeringen. Regjeringens tilbud var en provokasjon mot norsk matproduksjon - og tilbudet var ikke egnet til å nå målene Stortinget har vedtatt om økt norsk matproduksjon og et landbruk i hele landet, sier Geir Pollestad (Sp), leder av næringskomiteen.

 

Oppsummert befinner jordbruket seg nå i en svært kritisk fase. Vi står i fare for å få en politikk som gjør uopprettelig skade for norsk matproduksjon og det er en politikk som heller ikke har flertall på stortinget, påpeker Pollestad.

 

Regjeringen kuttet en kvart milliard i overføringene i sitt tilbud og den samlede økonomiske rammen var på kun 10 % av et moderat krav fra landbruket. I tillegg vil regjeringens tilbud være et kraftig angrep på de små og mellomstore gårdsbrukene og på distriktslandbruket.

 

Det er verdt å merke seg at også det store flertallet av store bruk kom bedre ut med opplegget som Senterpartiets landbruksminister la frem i fjor.  Det blir feil å kåre vinnere og tapere i årets tilbud når regjeringen kun fordeler smuler.

 

Om stortingets behandling av jordbruksoppgjøret.

 

Saken vil sannsynligvis bli sendt over fra Regjeringen til Stortinget 23. mai. Saken vil bli behandlet i stortingets næringskomite. Det vil bli avholdt høring i saken. Saken vil bli debattert og stemt over i Stortinget 17. juni.

 

Senterpartiet er opptatt av å se hvilket handlingsrom som nå ligger i Stortinget til å bedre et elendig tilbud. Vi vil søke å danne flertall både for vedtak som gjelder årets oppgjør og å legge føringer for de kommende oppgjørene. Vi har registrert positive signaler fra mange partier og er derfor optimister, uttaler Pollestad.

 

Når regjeringen ikke tar ansvar for matproduksjonen så er det Senterpartiets klare mening at Stortinget må ta ansvar. Om ikke det skjer er hele jordbruket, slik vi kjenner det i dag, truet, avslutter Pollestad.