Meny
Bli medlem

Amerikansk helsemodell betalt av staten

Sist endret: 27.09.2020
Høyre og FrP offentliggjorde i dag at de har fått støtte fra KrF og Venstre om innføring av helsereformen Fritt behandlingsvalg. I følge disse partiene er dette den største helsereformen på mange tiår. Mens KrF og Venstre gikk til valg sammen med Senterpartiet mot denne reformen, har de nå snudd. Dette er lite troverdig mener Senterpartiet.

- Fritt behandlingsvalg er en reform som betinger økt konkurranse og økt privatisering av sykehustilbud. Det er en ideologisk og politisk begrunnet reform, ikke en reform som helsevesenet eller pasientene har etterspurt, sier Kjersti Toppe, stortingsrepresentant for Senterpartiet og medlem i Helse- og omsorgskomiteen.
 
Senterpartiet mener hovedmålsettingen for norsk helsevesen må være å yte gode og likeverdige spesialisthelsetjenester til alle som trenger det når de trenger det. Partiet mener denne reformen ikke støtter opp om det målet.
 
- Vi er en sterk forkjemper for å ha et sterkt offentlig eid og styrt helsevesen, der ideelle tilbydere er de viktigste samarbeidspartnere og private kommersielle tilbydere et nyttig supplement. Dette er en reform for de som vil tjene penger på pasientbehandling og for ressurssterke pasienter. Reformen vil føre til at Stortinget mister verktøy for å planlegge for hele for hele befolkningen og distriktene risikerer å miste enn å mer av sitt nærmeste behandlingstilbud, avslutter Toppe.