Meny
Bli medlem

Anbefaler ikke åpning av nye områder i neste stortingsperiode

Sist endret: 27.09.2020
Med henvisning omtale av Statsrådens tale på Sandefjord-konferansen i går, ønsker olje- og energiminister Ola Borten Moe å komme med følgende uttalelse for utdypning og understreking.

- Regjeringens politikk for inneværende stortingsperiode ligger fast, og er i forvaltningsplanen eksplisitt på at det i inneværende stortingsperiode ikke skal startes petroleumsaktivitet i noen deler av Nordland VI, Nordland VII eller Troms II. Det har jeg vært tydelig på hele veien, sier olje- og energiminister Ola Borten Moe.

 

- For neste stortingsperiode er min anbefaling at det ikke åpnes nye områder for petroleumsaktivitet verken i Nordland VI, Nordland VII eller Troms II.  Derimot anbefaler jeg det jeg vil kalle en forsiktig utvikling, en tilnærming vi kjenner godt fra norsk sokkel. Dette innebærer å gå videre med aktivitet i de allerede åpnede områdene, inklusive åpnet del av Nordland VI, sier Moe.

 

- Når konkret leteboring etter en slik tilnærming vil kunne være aktuelt må man komme tilbake til, og vil heller ikke være opp til meg, men operatørene å avgjøre. Men hensikten må gjennom en slik tilnærming være å legge til rette for letebrønner i det allerede åpnede området frem mot 2020, sier olje- og energiminister Ola Borten Moe.