Meny
Bli medlem

Anne N Skarstad - ordførerkandidat i Hof

Sist endret: 27.09.2020 #Vestfold
Anne Nordby Skarstad, 45 år, er Senterpartiets førstekandidat i Hof kommune. Hun er lærer og gårdbruker. Her forteller hun hvem hun er og hvilke ønsker hun har for kommunen sin Hof.

 

Jeg er oppvokst i Hof, men har bodd i Oslo i 10 år. Jeg tok over hjemgården Nordby i Hof for 11 år siden, sammen med mannen min. Vi har tre barn, på 17, 14 og 9 år. Driften på gården er kornproduksjon, samt skogbruk. I tillegg har vi sju høner og en hund. Drømmen er å ha litt mer dyreliv på gården. Av utdanning er jeg lektor i fagene statsvitenskap/sosiologi og spansk. Jeg har også studert mediekunnskap og Midtøsten- og Nord-Afrika-historie.

Motivasjon for lokalpolitikk:

Hof kommune står overfor viktige avgjørelser de neste årene. Alt tyder på at kommunen kommer til å slås sammen med Re, Holmestrand og kanskje Sande. For meg er den viktigste grunnen til å være med i politikken nå, å få være med å påvirke retningen videre. Vi som bor i den minste kommunen må være ekstra aktive og engasjerte for å sikre et levende lokalsamfunn i framtida. Jeg kommer fra Hof og er veldig glad i bygda mi. Jeg vil gjerne vise alle andre de kvalitetene vi kan tilby her, og håper å bidra til utvikling og aktivitet.

Samtidig er det viktig å sikre at jordvernet holdes i hevd, og at det fremdeles produseres mat på jorda vår. Hof er en viktig jordbrukskommune, og jeg vil jobbe for at landbruk har gode vilkår i Hof. Da er det spesielt viktig at landbrukskontoret til enhver tid kan møte det behovet bøndene har for rådgivning.  Også andre næringer trenger en aktiv kommune, og at kommunen tar i bruk de virkemidlene som finnes. Blant annet må Hof kommune bli flinkere til å knytte våre næringsdrivende sammen med rådgivningstjenester, som Start i Vestfold.

Vi trenger flere folk i bygda vår, og vi har absolutt plass! Men det innebærer at vi må jobbe målrettet for å få på plass utbyggere, og vi må jobbe langsiktig for at infrastrukturen er klar til å møte en økt befolkning.