Meny

Anskaffelse av hurtigbåter

Sist endret: 16 03 2017
Nordland fylkeskommune skal sannsynligvis kjøpe mange hurtigbåter. Jon Tørset har stilt spørsmål i forhold til denne prosessen.

Anskaffelse av hurtigbåter

Nrk Nordland kunne forleden melde om at Nordland fylkeskommune har planer om å

anskaffe 15 – 20 hurtigbåter i løpet av en 5 – årsperiode.

Fylkestinget ble i forbindelse med budsjett 2013 gjort kjent med planene om ny

anbudsmetode.

Men det var vanskelig å forstå av beskrivelsene at fylkeskommunen ville etablere eget rederi.

Jeg er kjent med at det går rykter om at fylkeskommunen har slike planer.

På denne bakgrunnen stiller jeg følgende spørsmål:

1. Hvor langt er fylkeskommunen kommet med den nye anbudsprosessen?

2. Er det riktig at fylkeskommunen har planer om å eie hurtigbåter og ferger?

 

Fylkesråd for samferdsel Tove Mette Bjørkmo svarte:

Mange anbudskontrakter går ut de nærmeste årene og det er bakgrunnen for at det er aktuelt å

bytte ut fartøy de neste årene. Blant annet er det viktig å sikre at fremtidige transportmidler er

universelt utformet.

Det er satt i gang en innledende prosess for å få kontakt med verft som kan bygge nye fartøy

og med rederi som kan ha passende fartøy for salg. Fylkeskommunen skal bestemme hva vi

skal kjøpe inn, men det betyr ikke at Nordland fylkeskommune trenger å eie fremtidige

transportmidler. Som nevnt i gjeldende budsjett vil en i fremtiden skille mellom innkjøp,

eierskap og drift av transportmidlene.

Forarbeidet med å få etablert en ny anbudsordning er godt i gang. Vi planlegger en egen sak i

løpet av året for fylkestinget om endret anbudsform.