Meny
Bli medlem

Antibiotikaresistens og mattrygghet i Larvik.

Sist endret: 27.09.2020 #Vestfold
Larvik Senterparti inviterte til et dialogmøte om antibiotikaresistens og mattrygghet på Larvik bibliotek tirsdag 12. mai. Larvik Sp hadde storfint besøk av adm. dir. i Matmerk, Nina Sundqvist og fylkesleder i Vestfold Bondelag, Thorleif Müller, som slo fast at det største konkurransefortrinnet til norsk mat er at den nettopp er trygg. Det må vi tørre å fortelle!
 
To av våre dyktige stortingsrepresentanter Kjersti Toppe og Per Olaf Lundteigen deltok også på møtet sammen med rådgiver Cathrine Strindin Amundsen. Toppe kunne opplyse at bakterier som er resistente mot antibiotika er et alvorlig og økende problem i hele verden, både hos mennesker og dyr. Antibiotikaresistens tar livet av 25 000 mennesker hvert år i Europa. De siste åtte-ti åra har imidlertid antibiotikabruken også i Norge økt . Forbruket av penecillin er dobla siden 1970-tallet. Mesteparten blir brukt i kommunehelsetjenesten. Men forbruket må ned!
Per Olaf Lundteigen sa at trygg mat er en forutsetning for importvernet på norske matvarer.